Home

Čo je nové

Lyžiarsky kurz na Makovici - Regetovke

Novinka
Čo je nové | 2. marec 2007
< foto > V dňoch 11.-16.2.2007 nadšenci lyžovania z 1.F,1.C a 1.E absolvovali lyžiarsky kurz na Makovici - Regetovke povzbudzovaní superinštruktormi: p.p. Bugorčíková, p.p.Fecková,p.p.Hazdová a p.p. Barlok a superzáchranárom: MUDr. Žofčák. Bolo im spolu super,o čom sa môžete presvedčiť, ak si pozriete fotky.

V 3. regionálnom kole v debatovaní máme 1. miesto

Novinka
Čo je nové | 6. marec 2007
V 3. regionálnom kole v debatovaní obsadili naši žiaci /Vytykáčová Soňa 2C, Reveszová Zuzana 2F, Saloňová Dominika 2F/ 1. miesto. Na 2. mieste sa umiestnilo družstvo v zložení: Gedeonová Zuzana 2B, Skljarszka Hana 2B a Vasiľová Lenka 2C. Našim debatérom gratulujeme.

Naši žiaci získali 1- ročné štipendijné pobyty

Novinka
Čo je nové | 9. marec 2007
Traja naši žiaci získali 1- ročné štipendijné pobyty v USA a VB. Daniela Donociková z 2F pôjde do USA a Branislav Peľak a Juraj Sabol, obaja z 2E, pôjdu do Veľkej Británie. Srdečne blahoželáme.

Superúspech!

Novinka
Čo je nové | 14. marec 2007
Štefan Sitáni z 3.E získal 1. miesto v celoslovenskom kole OAj. Blahoželáme.

Sprachdiplom

Novinka
Čo je nové | 16. marec 2007
Gratulujeme vsetkym ziakom 4.D nemeckej triedy a externistom - nemcinarov zo 4.tych rocnikov za uspesne absolvovanie Sprachdiplomu KMK 2. stupna

Postupujeme do krajského kola

Novinka
Čo je nové | 19. marec 2007
< foto > Róbert Žatkovič z 2C a Martin Maršalko z 2E si na Regionálnom kole SOČ v odbore 11- Elektrotechnika, elektronika, energetika zabezpečili postup do krajského kola. Srdečne blahoželáme.

VideoKonferencia

Novinka
Čo je nové | 21. marec 2007
< foto > Na našej skole sa uskutočnila v stredu videokonferencia medzi našou a holandskou školou v rámci projektu Socrates Youth in Action . Našu školu repreyentovali študenti z 2.F a učitelia Marty Manor a Jozef Vrabel.

Celoštátne kolo fyzikálnej olympiády

Novinka
Čo je nové | 22. marec 2007
< foto > V celoštátnom kole fyzikálnej olympiády kategórie A, obsadila Jana Luštiková 10. miesto a je jediným dievčaťom medzi víťazmi. Stala členkou výberového družstva na Medzinárodnú olympiádu v Iráne.

Regionálne kolo biologickej olympiády

Novinka
Čo je nové | 23. marec 2007
V regionálnom kole BO obsadila Miroslava Oravcová z 2D v kategórii B 2. miesto. Jusková Veronika sa umiestnila na 10. mieste. Blahoželáme.

Vikingovia - akčný trhák z prostredia 4E triedy ;) - CELÉ

Novinka
Čo je nové | 23. marec 2007
< Film > < Fotky > 4E prišla s horúcou filmovou novinkou, ktorá sa momentálne dostáva na filmové plátna. Pozrite si zaujímavý film z produkcie 4E triedy, ktorý bol natočený k stužkovej slávnosti.

Prijímacie skúšky

Novinka
Čo je nové | 23. marec 2007
< kritéria > < info > < prezentačné CD > Podávanie prihlášok na školský rok 2007/2008 je možné do 6. apríla 2007 1. termín PS je 7. máj 2007 SJ, M 9. máj 2007 AJ alebo NJ len žiaci, ktorí sa hlásia do tried s rozšíreným vyčovaním AJ alebo NJ 2. termín PS je 10. máj 2007 SJ, M 11. máj 2007 AJ alebo NJ len žiaci, ktorí sa hlásia do tried s rozšíreným vyčovaním AJ alebo NJ Kritériá budú zverejnené najneskôr 1 mesiac pred prvým termínom PS.

Krajské kolo chemickej olympiády - 3. miesto

Novinka
Čo je nové | 29. marec 2007
V KK CHO sa na 3. mieste umiestnila Martina Mihóková z 2F, na 8. mieste Karol Ješko z 2E a na 12. mieste Lenka Syč- Kriváňová z 2A. Všetci sú úspešní riešitelia. Gratulujeme.

Konferencia "Každý iný všetci výnimoční"

Novinka
Čo je nové | 30. marec 2007
Dňa 22.marca 2007 sa v budove Magistrátu mesta Košíc konala konferencia „Každý iný, všetci výnimoční“, ktorú pre študentov druhých ročníkov stredných škôl pripravilo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach. Na konferencii odzneli referáty o pôvode rasizmu, jeho vývoji, o charakteristike rasizmu a jeho možných prejavoch, spoločenskej nebezpečnosti symbolike, aj o postupe polície pri rasovo motivovanej trestnej činnosti s prezentáciou ukážok symbolík a policajných zásahov. Zúčastnili sa jej študenti 2.E triedy s pani profesorkou PhDr. Ľ. Szedlákovou.

Regionálne kolo súťaže Mladý Európan - 1. miesto

Novinka
Čo je nové | 30. marec 2007
Naše družstvo žiakov z 3. ročníkov pod vedením profesorky Mgr. T. Andrášovej obsadilo 28. marca 2007 v regionálnej súťaži MLADÝ EURÓPAN 1. miesto a postupuje do celoslovenského kola. BLAHOŽELÁME! Ts.

Archív

RokMesiac
1900január (1)február (1)marecaprílmáj (1)júnjúl (1)augustseptemberoktóber (1)novemberdecember
1901januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1902januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1903januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1904januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1905januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1906januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1907januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1908januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1909januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1910januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1911januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1912januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1913januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1914januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1915januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1916januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1917januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1918januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1919januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1920januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1921januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1922januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1923januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1924januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1925januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1926januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1927januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1928januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1929januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1930januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1931januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1932januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1933januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1934januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1935januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1936januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1937januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1938januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1939januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1940januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1941januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1942januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1943januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1944januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1945januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1946januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1947januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1948januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1949januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1950januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1951januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1952januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1953januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1954januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1955januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1956januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1957januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1958januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1959januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1960januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1961januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1962januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1963januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1964januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1965januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1966januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1967januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1968januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1969januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1970januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1971januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1972januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1973januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1974januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1975januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1976januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1977januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1978januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1979januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1980januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1981januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1982januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1983januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1984januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1985januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1986januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1987januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1988januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1989januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1990január (1)februármarecaprílmájjúnjúlaugust (1)september (1)októbernovemberdecember
1991januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1992januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1993januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1994januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1995januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1996januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1997január (9)februármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1998januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1999januárfebruármarecaprílmáj (1)júnjúlaugustseptember (1)október (2)november (2)december (1)
2000január (3)február (2)marec (1)apríl (1)máj (1)jún (1)júlaugustseptember (2)október (3)november (8)december (6)
2001januárfebruár (5)marec (4)apríl (6)máj (3)jún (7)júlaugust (3)september (5)október (7)november (5)december (8)
2002január (4)február (5)marec (2)apríl (4)máj (4)júnjúl (5)augustseptember (5)októbernovember (3)december (5)
2003január (6)február (4)marec (13)apríl (5)máj (8)jún (7)júl (3)august (2)september (6)október (8)november (7)december (3)
2004január (3)február (5)marec (3)apríl (3)máj (3)jún (1)júlaugustseptember (2)október (13)november (7)december (12)
2005január (9)február (11)marec (6)apríl (3)máj (8)jún (2)júlaugustseptember (5)október (6)november (7)december (6)
2006január (8)február (2)marec (7)apríl (4)máj (14)jún (8)júl (2)august (3)september (8)október (8)november (10)december (7)
2007január (7)február (6)marec (14)apríl (4)máj (16)jún (6)júl (2)august (1)september (4)október (14)november (11)december (6)
2008január (5)február (9)marec (11)apríl (20)máj (17)jún (7)júl (1)august (6)september (9)október (7)november (8)december (3)
2009január (10)február (7)marec (17)apríl (7)máj (14)jún (15)júl (3)august (3)september (3)október (6)november (12)december (8)
2010január (3)február (6)marec (7)apríl (6)máj (13)jún (5)júl (2)august (3)september (6)október (6)november (8)december (12)
2011január (3)február (6)marec (7)apríl (6)máj (20)jún (15)júl (3)august (3)september (14)október (13)november (9)december (10)
2012január (5)február (12)marec (3)apríl (8)máj (6)jún (9)júl (2)august (1)september (11)október (10)november (10)december (7)
2013január (2)február (6)marec (2)apríl (11)máj (10)jún (14)júl (4)augustseptember (9)október (7)november (9)december (4)
2014január (3)február (2)marec (6)apríl (7)máj (10)jún (5)júl (3)august (4)september (6)október (10)november (3)december (9)
2015január (7)február (10)marec (4)apríl (7)máj (8)jún (4)júl (3)august (3)september (4)október (7)november (11)december (8)
2016január (6)február (6)marec (7)apríl (12)máj (14)jún (20)júl (7)august (2)september (4)október (6)november (12)december (5)
2017január (9)február (8)marec (6)apríl (8)máj (12)jún (12)júl (4)august (3)september (10)október (17)november (26)december (24)
2018január (6)február (12)marec (13)apríl (24)máj (13)jún (20)júl (1)augustseptemberoktóbernovemberdecember
 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: ucenie@srobarka.sk