Home

Čo je nové

Zápisnica zo zasadnutia OZ Rodičia a priatelia Gymnázia Šrobárova 1 v Košiciach

Novinka
Čo je nové | 16. marec 2015
< PDF >Zápisnica zo zasadnutia OZ Rodičia a priatelia Gymnázia Šrobárova 1 v Košiciach Dňa: 12. 3. 2015 Prítomní: podľa Prezenčnej listiny Hostia: Riaditeľ gymnázia Zasadnutie zahájila p. Homolya, ktorá privítala prítomných na zasadnutí. Pán riaditeľ informoval rodičov: • ukončení rekonštrukcie telocvične a jej opätovnom uvedení do prevádzky • o prebiehajúcej rekonštrukcii laboratória na výučbu chémie Na predchádzajúcom stretnutí ZRŠ pán riaditeľ prezentoval rodičom úvahu o finančnej podpore prislúchajúcej študentom, ktorí sa zúčastnia celoslovenských, resp. krajských stredoškolských súťaží a obsadia 1. – 3. miesto. Združenie rodičov tento program podporuje a ustanovilo výšku prípadných odmien pre študentov takto: Za umiestnenie v celoslovenskom kole odmení študentov: 1. miesto 350,- € 2. miesto 300,- € 3. miesto 250,- € Za umiestnenie v krajskom kole odmení študentov: 1. miesto 200,- € 2. miesto 150,- € 3. miesto 100,- € V prípade umiestnenia sa študenta tak v krajskom ako aj celoslovenskom kole – v tej istej súťaží – mu prislúcha odmena za najvyššie umiestnenie. Celý systém a jeho podrobnosti po konečnom vypracovaní zverejní vedenie školy a bude platný od školského roka 2015/2016. Celoškolský výbor schvaľuje:  preplatenie časti účastníckych poplatkov súťaže Matematický Klokan vo výške 84,- eur  preplatenie cestovného pre študentov, ktorí reprezentovali školu na Ekonomicko – manažérskej olympiáde v Zlíne, vo výške 50,- eur/žiak, v celkovej výške 250,- eur  preplatenie účastníckych poplatkov z 2. regionálneho kola súťaže debatných klubov (19. – 20. 12. 2014 – Vranov n/Topľou) v celkovej výške 300,- eur  preplatenie účastníckych poplatkov z 3. regionálneho kola súťaže debatných klubov (13. – 14. 2. 2015– Michalovce ) v celkovej výške 375,- eur  preplatenie účastníckych poplatkov zo 4. regionálneho kola súťaže debatných klubov (6. – 7. 3. 2015– Košice ) v celkovej výške 340,- eur  preplatenie účastníckych poplatkov z anglického debatného turnaja (15. – 17. 11. 2014– Košice ) v celkovej výške 75,- eur Celoškolský výbor odkladá:  preplatenie 2-och faktúr za tlač Študentského slova v celkovej výške 186,40 eur – výbor prosí o doplnenie žiadosti a prosí zástupcov redakcie o účasť na najbližšom zasadnutí OZ RaP, ktoré sa uskutoční dňa 16. 4. 2015 o 16:15, za účelom oboznámenia výboru s činnosťou a prevádzkou časopisu Nasledujúce zasadanie ZRŠ sa uskutoční dňa 16. 4. 2015 o 16:15 hod. ÚČASŤ ČLENOV JE NUTNÁ, NAKOĽKO MUSÍME NEODKLADNE ZVOLIŤ NOVÉ PREDSTAVENSTVO NÁŠHO ZDRUŽENIA. ĎAKUJEM! Výbor ZR pozýva na každé ďalšie stretnutie aj zástupcov z radov študentov školy a privíta návrhy, podnety a žiadosti priamo od nich. Na záver p Homolya poďakovala prítomným za účasť. Zapísala: Miriam Rolaková

Archív

RokMesiac
1990január (1)februármarecaprílmájjúnjúlaugust (1)september (1)októbernovemberdecember
1991januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1992januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1993januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1994januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1995januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1996januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1997január (9)februármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1998januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1999januárfebruármarecaprílmáj (1)júnjúlaugustseptember (1)október (2)november (2)december (1)
2000január (3)február (2)marec (1)apríl (1)máj (1)jún (1)júlaugustseptember (2)október (3)november (8)december (6)
2001januárfebruár (5)marec (4)apríl (6)máj (3)jún (7)júlaugust (3)september (5)október (7)november (5)december (8)
2002január (4)február (5)marec (2)apríl (4)máj (4)júnjúl (5)augustseptember (5)októbernovember (3)december (5)
2003január (6)február (4)marec (13)apríl (5)máj (8)jún (7)júl (3)august (2)september (6)október (8)november (7)december (3)
2004január (3)február (5)marec (3)apríl (3)máj (3)jún (1)júlaugustseptember (2)október (13)november (7)december (12)
2005január (9)február (11)marec (6)apríl (3)máj (8)jún (2)júlaugustseptember (5)október (6)november (7)december (6)
2006január (8)február (2)marec (7)apríl (4)máj (14)jún (8)júl (2)august (3)september (8)október (8)november (10)december (7)
2007január (7)február (6)marec (14)apríl (4)máj (16)jún (6)júl (2)august (1)september (4)október (14)november (11)december (6)
2008január (5)február (9)marec (11)apríl (20)máj (17)jún (7)júl (1)august (6)september (9)október (7)november (8)december (3)
2009január (10)február (7)marec (17)apríl (7)máj (14)jún (15)júl (3)august (3)september (3)október (6)november (12)december (8)
2010január (3)február (6)marec (7)apríl (6)máj (13)jún (5)júl (2)august (3)september (6)október (6)november (8)december (12)
2011január (3)február (6)marec (7)apríl (6)máj (20)jún (15)júl (3)august (3)september (14)október (13)november (9)december (10)
2012január (5)február (12)marec (3)apríl (8)máj (6)jún (9)júl (2)august (1)september (11)október (10)november (10)december (7)
2013január (2)február (6)marec (2)apríl (11)máj (10)jún (14)júl (4)augustseptember (9)október (7)november (9)december (4)
2014január (3)február (2)marec (6)apríl (7)máj (10)jún (5)júl (3)august (4)september (6)október (10)november (3)december (9)
2015január (7)február (10)marec (4)apríl (7)máj (8)jún (4)júl (3)august (3)september (4)október (7)november (11)december (8)
2016január (6)február (6)marec (7)apríl (12)máj (15)jún (20)júl (7)august (2)september (4)október (6)november (12)december (5)
2017január (9)február (8)marec (6)apríl (8)máj (12)jún (13)júl (4)august (3)september (4)októbernovemberdecember
 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: ucenie@srobarka.sk