Home

Čo je nové

Kritériá Gymnázia Šrobárova 1 v Košiciach na prijatie do 1. ročníka v školskom roku 2017/2018

Novinka
Čo je nové | 4. apríl 2017
< pdf > Kritériá Gymnázia Šrobárova 1 v Košiciach na prijatie do 1. ročníka v školskom roku 2017/2018

Reportáž o návšteve kultúrneho atašé na našej škole

Novinka
Čo je nové | 24. marec 2017
< Video > RTVS - Reportáž o návšteve kultúrneho atašé na našej škole pri príležitosti ukončenia projektu Spurensuche.

Ústne skúšky DSD 1

Novinka
Čo je nové | 24. marec 2017
< foto > 23.3.2017 absolvovali naši žiaci ústnu časť skúšky DSD 1."Mündliche Kommunikation" pozostávala z troch častí: rozhovor s dvojčlennou skúšobnou komisiou na základné konverzačné témy, prezentácia žiaka na vybranú tému - monológ, rozhovor s komisiou na tému prezentácie. O celkovom výsledku skúšky budú žiaci informovaní až po ukončení centrálneho hodnotenia písomnej časti v Nemecku koncom školského roka. Členmi skúšobnej komisie boli Mgr. Karkošiaková Z., Mgr. Šolcová E., nemecký lektor M. Oberhaus, Mgr. Kristanová Ľ., Mgr. Bugorčíková D a Ing. Pejko O.

Máme krásne 1. miesto!

Novinka
Čo je nové | 24. marec 2017
V dňoch 22.3. a 23.3.2017 sa v Bratislave konalo celoštátne kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Košický kraj a našu školu reprezentovala Petra Jankurová, študentka III.D triedy. Opäť potvrdila, že patrí k absolútnej špičke, bez problémov si poradila so súpermi a umiestnila sa na úžasnom 1. mieste. Ku jedinečnému úspechu jej úprimne blahoželáme!

Robotika a 3D technológie na Šrobárke - Humanoid

Novinka
Čo je nové | 23. marec 2017
< foto > Po projekte vlastnej 3D tlačiarni sme sa rozhodli so žiakmi informatickej triedy a krúžku Informatiky vytvoriť humanoidného robota, ktorý nám vo výuke bude slúžiť na rozvoj algoritmického myslenia žiakov a zmysluplné využitie programovania v C++ Základnou inšpiráciou konštrukcie robota je projekt francúzskeho dizajnéra Gaela Langevina. Podľa neho sme vytlačili robota humanoidneho tvaru v životnej veľkosti.

Jugend debattiert international - východoslovenské finále

Novinka
Čo je nové | 22. marec 2017
< foto > 21.3.2017 sa na našej škole konala súťaž v debatovaní v nemeckom jazyku medzi školami východného Slovenska. Jugend debattiert international je súťaž v debate v nemeckom jazyku, ktorá poskytuje mladým ľuďom príležitosť kriticky sa vysporiadať s aktuálnymi politickými a spoločenskými témami. Projekt prispieva k politickému vzdelávaniu v strednej a východnej Európe a vyzdvihuje debatu ako prostriedok demokratického riešenia konfliktov. Debatovanie v cudzom jazyku zlepšuje jazykové znalosti účastníkov projektu a aktívne ich zapája do vyučovania. Stretávanie mládeže z rôznych krajín taktiež prispieva k porozumeniu medzi národmi. Jugend debattiert international je projekt Goetheho inštitútu, nadácie „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“, nadácie Hertie a Centrály pre zahraničné školstvo (Zentrallstelle für das Auslandsschulwesen). V náročnej súťaži nás reprezentovali Františka Dolinská (3.C), Erika Mederová (3.C) a Brian Gedeon (4.C), ktorý aj postúpil do celoslovenského finále, ktoré sa bude konať v júni v Bratislave. Prípravou na finále bude týždňový intenzívny tréning v SRN v Berlíne. Všetkým žiakom ďakujeme a víťazovi srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov!

Spoznali sme pocit šťastia po darovaní

Novinka
Čo je nové | 16. marec 2017
< foto > Šrobárčania potvrdili, že radosť a šťastie sa dávaním skutočne znásobuje, nezaháľali a boli jedným z úspešných činiteľov Valentínskeho súčinu. Mobilný odber krvi na našom Gymnáziu Šrobárova, sa konal vo štvrtok 02.03.2017. Krv prišli darovať zaľúbení i nezaľúbení darcovia a prvodarcovia, v počte 32 ochotných darcov. Úspešných darcov krvi sme mali 21, z toho prvodarcov bolo 14. Ďakujeme Vám! Šťastie máme v krvi, pod týmto mottom prebehla Valentínska kvapka krvi 2017, ktorú Slovenský Červený kríž odštartoval 13.02.2017. Cieľom kampane bolo osloviť darcov, najmä prvodarcov krvi. Kampaň každoročne organizuje Slovenský Červený kríž v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR (NTS SR) a hematologicko-transfúznymi oddeleniami (HTO) nemocníc. Dovidena na Študentskej kvapke krvi!

Máme dve tretie miesta!

Novinka
Čo je nové | 21. február 2017
Dňa 6.2.2017 sa uskutočnilo Krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku. Radka Slebodníková z II.D obsadila 3.miesto v kategórii 2A a Petra Juhásová zo IV.B získala 3.miesto vo frankofónnej kategórii 2C. Srdečne blahoželáme!

Máme prvé a druhé miesto!

Novinka
Čo je nové | 20. február 2017
15.2.2017 sa na UPJŠ uskutočnilo Krajské kolo Olympiády z anglického jazyka. Juraj Kmec zo IV.D triedy sa umiestnil na l.mieste v kategórii 2C1 a postupuje do celoštátneho kola. Karla Šimková z I.D triedy obsadila v kategórii 2A vynikajúce 2.miesto. Srdečne blahoželáme!

Intenzívny kurz DSD 1

Novinka
Čo je nové | 14. február 2017
< foto > Dňa 14.2.2017 sa v aule našej školy uskutočnil intenzívny kurz prípravy na skúšku DSD 1. Zúčastnili sa ho žiaci 3. a 4. ročníka, ktorí sa na túto skúšku prihlásili. Kurz zorganizovala PK NEJ - Mgr. Karkošiaková Z., Mgr.Šolcová E. a nemecký lektor Michael Oberhaus. Cieľom kurzu bolo upevnenie a rozšírenie si vedomostí nadobudnutých počas predchádzajúcich rokov, komunikácia v nemeckom jazyku a príprava žiakov na úspešné zvládnutie skúšok.

Šťastie máme v krvi

Novinka
Čo je nové | 14. február 2017
Šťastie máme v krvi, pod týmto mottom prebehne Valentínska kvapka krvi 2017, ktorú Slovenský Červený kríž odštartoval už tento týždeň. Radosť a šťastie sa dávaním znásobuje, preto aj Šrobárka nezaháľa a bude jedným z činiteľov „Valentínskeho súčinu“. Mobilný odber krvi na našom gymnáziu bude vo štvrtok 02.03.2017 od 8.00 hod., priamo v aule. Zaľúbení darcovia a prvodarcovia, všetky informácie získate a prihlásiť sa môžete u pp. Lechovej len do 25.02.2017. Darcovia krvi sa môžu zapojiť do súťaže fotopríbehmi, krátkymi videami, článkami, ktoré budú odmenené. Cieľom kampane je osloviť darcov, najmä prvodarcov krvi. Kampaň organizuje Slovenský Červený kríž v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR (NTS SR) a hematologicko-transfúznymi oddeleniami (HTO) nemocníc. Kampaň je chránená ochrannou známkou Slovenského Červeného kríža. Spoznávajme pocit šťastia po darovaní!

Kultúrny atašé SRN na Šrobárke

Novinka
Čo je nové | 13. február 2017
< foto > 9.2.2017 sa v aule našej školy uskutočnila záverečná prezentácia projektu Spurensuche (Po stopách nemeckej menšiny) a zároveň slávnostné odovzdávanie DSD 1 (Sprachdiplom). Pri tejto príležitosti k nám zavítal vzácny hosť pán Marian Gordzielik, novy tlačový a kultúrny atašé SRN na Slovensku. V rozhovore s vedením školy sa živo zaujímal o vyučovanie nemčiny na našej škole, skúšky DSD a aktivity a projekty v nemeckom jazyku. Naše pozvanie na prezentáciu prijali aj ďalší vzácni hostia, naši partneri v projekte: PaedDr. Ingrid Puchalová, PhD. z Katedry germanistiky na UPJŠ, Mgr. Ľubica Korečková z MPC, zástupcovia KDV (Karpatskonemecký spolok na Slovensku) a historik Dr. Ing. Milan Alexy. V rámci tejto prezentácie bola predstavená projektová kniha, ktorú sa nám podarilo vytvoriť. Žiakom, ktorí úspešne absolvovali DSD 1, srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov. Za prípravu záverečnej prezentácie ďakujeme žiakom DSD-tried (3.C a 4.C) a PK NEJ.

Základný lyžiarsky kurz

Novinka
Čo je nové | 10. február 2017
< foto > Na prelome januára a februára sa konal Základný lyžiarsky kurz pre prvákov. Žiaci mali výcvik v ski stredisku Bačova roveň, ktoré je situované na okraji obce Vyšná Boca v Nízkych Tatrách. Lyžiari boli aktívni nielen na svahu, ale aj počas večerných programov. Pre celý inštruktorský team (Mgr. Dana Bugorčíková, PaedDr. Zuzana Novotná, Mgr. Daniela Siváková, RNDr. Petra Lechová, Mgr. Peter Jano, Mgr. Slavomír Harabin, externý inštruktor zjazdového lyžovania Ľuboš Koštenský a externý inštruktor snowboardu Mgr. Marek Bendžala) bola radosť pracovať s takými aktívnymi žiakmi. Dobrú náladu posilnilo aj výborné počasie, ktoré nám tento rok prialo.

Krajské kolo – Turnaj mladých fyzikov (TMF) – 2. miesto

Novinka
Čo je nové | 9. február 2017
< foto > Dňa 6.1.2017 sa uskutočnilo krajské kolo fyzikálnej súťaže TMF (Prírodovedecká fakulta, Jesenná 5, Košice). Našu školu reprezentovalo 6 členné družstvo. Daniel Herman (4.A), Juraj Slivka (3.B), Peter Čabra (3.B), Samuel Paľo (2.C), Richard Fiedler (1.D), Marek Rušin (1.B). Súťaž hodnotila odborná porota, ktorá prihliadala nie len na kvalitu vypracovania príkladov, ale aj na schopnosť odhaľovať klady a zápory riešení iných a viesť relevantnú diskusiu. Ku výbornému úspechu blahoželáme a držíme palce v celoslovenskom kole.

Máme prvé miesto - Petra Jankurová z 3.D

Novinka
Čo je nové | 2. február 2017
1.2.2017 sa v Hotelovej akadémii(Južná trieda 10, Košice) uskutočnilo Krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Naše gymnázium reprezentovala žiačka III.D triedy Petra Jankurová, ktorá sa umiestnila na vynikajúcom 1. mieste. Ku jedinečnému úspechu jej blahoželáme a držíme palce v celoslovenskom kole.

Informácia o ZMENE vo vedení školy

Novinka
Čo je nové | 31. január 2017
Na základe poverenia č. 1790/2017/OSK-520 zo dňa 9.1.2017 Vám oznamujeme, že dňom 10. januára 2017 je RNDr. Dagmar Klímová poverená vedením Gymnázia, Šrobárova 1 v Košiciach.

Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku - 3.miesto

Novinka
Čo je nové | 27. január 2017
Dňa 18.1. sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku na OA Watsonova. Našu školu reprezentovali žiačky Karla Šimková ,I.D a Sofia Komlošová, III.B. Obidve žiačky boli úspešné. V kategórii 2B obsadila Sofia Komlošová 3. miesto a v kategórii 2A sa Karla Šimková umiestnila na 1.mieste. Karla Šimková postupuje do krajského kola. Blahoželáme!

Jazyková skúška DSD 2 na RTVS

Novinka
Čo je nové | 26. január 2017
< foto > < Video > V decembri, v čase, keď sa všetci tešia na Vianoce, zložila úspešne nemecká časť 4.C triedy svoju skúšku dospelosti - Sprachdiplom (DSD II). Po prvej- písomnej časti tejto skúšky, ktorú vyhodnocuje tím vyškolených odborníkov v SRN, na nich čakala ešte náročná ústna skúška, ktorá preverila nielen to, či ich znalosti dosahujú úroveň B2/C1 Spoločného európskeho referenčného rámca, ale aj ich schopnosti predviesť prezentáciu so závažnejšími spoločenskými, technickými či umeleckými témami, ktoré by si podľa ich názoru zaslúžili našu pozornosť. Skúšobná komisia sa stala svedkom simulovanej prezentácie na odbornej úrovni s následnou diskusiou v nemeckom jazyku. Komisia (p. Michael Oberhaus, Mgr. Karkošiaková Z., Mgr. Šolcová E.) hodnotila okrem jazyka aj schopnosti myslieť, riešiť problém z viacerých uhlov pohľadu a nachádzať riešenia. Všetky uvedené fakty sa pritom museli opierať o relevantné zdroje informácií a štatistické údaje. Srdečne blahoželáme!

Františka Dolinská z 3.C bola na výmennom pobyte v SRN

Novinka
Čo je nové | 25. január 2017
Slovenskí žiaci, ktorí dosahujú mimoriadne výsledky v nemeckom jazyku, majú možnosť získať trojtýždenný pobyt v Spolkovej republike Nemecko. V školskom roku 2015/2016 dostala takúto možnosť žiačka našej školy: Františka Dolinská, tohoročná III.C. Počas troch týždňov navštevovala vyučovanie na Schillerovom gymnáziu v Hameln/spolková republika Dolné Sasko a mala možnosť zistiť, ako funguje a žije nemecká rodina. O svojich skúsenostiach napísala aj článok do novín, táto správa o pobyte bola uverejnená v časopise Karpatenblatt/mesačníku Nemcov na Slovensku/ v čísle 12, v časti Jugendblatt na strane IV. Kto chce vedieť viac, sa to dozvie na tomto linku: http://www.karpatenblatt.sk/2016/12-2016.pdf v časti Jugendblatt strana IV

Roboty kŕmili zvieratá - KOŠICE:DNES

Novinka
Čo je nové | 16. január 2017
< KOŠICE:DNES > Regionálne kolo najväčšej robotickej súťaže FIRST LEGO League sa konalo na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Súťaž pozostávala zo štyroch disciplín. A to z tímovej práce, prezentácie výskumného projektu, dizajnu robota a z plnenia misií v rámci súťaže.

Archív

RokMesiac
1900január (1)februármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1901januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1902januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1903januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1904januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1905januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1906januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1907januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1908januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1909januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1910januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1911januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1912januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1913januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1914januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1915januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1916januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1917januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1918januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1919januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1920januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1921januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1922januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1923januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1924januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1925januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1926januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1927januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1928januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1929januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1930januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1931januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1932januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1933januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1934januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1935januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1936januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1937januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1938januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1939januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1940januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1941januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1942januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1943januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1944januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1945januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1946januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1947januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1948januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1949januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1950januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1951januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1952januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1953januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1954januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1955januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1956januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1957januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1958januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1959januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1960januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1961januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1962januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1963januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1964januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1965januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1966januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1967januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1968januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1969januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1970januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1971januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1972januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1973januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1974januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1975januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1976januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1977januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1978januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1979januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1980januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1981januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1982januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1983januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1984januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1985januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1986januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1987januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1988januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1989januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1990januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1991januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1992januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1993januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1994januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1995januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1996januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1997január (9)februármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1998januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1999januárfebruármarecaprílmáj (1)júnjúlaugustseptember (1)október (2)november (2)december (1)
2000január (3)február (2)marec (1)apríl (1)máj (1)jún (1)júlaugustseptember (2)október (3)november (8)december (6)
2001januárfebruár (5)marec (4)apríl (6)máj (3)jún (7)júlaugust (3)september (5)október (7)november (5)december (8)
2002január (4)február (5)marec (2)apríl (4)máj (4)júnjúl (5)augustseptember (5)októbernovember (3)december (5)
2003január (6)február (4)marec (13)apríl (5)máj (8)jún (7)júl (3)august (2)september (6)október (8)november (7)december (3)
2004január (3)február (5)marec (3)apríl (3)máj (3)jún (1)júlaugustseptember (2)október (13)november (7)december (12)
2005január (9)február (11)marec (6)apríl (3)máj (8)jún (2)júlaugustseptember (5)október (6)november (7)december (6)
2006január (8)február (2)marec (7)apríl (4)máj (14)jún (8)júl (2)august (3)september (8)október (8)november (10)december (7)
2007január (7)február (6)marec (14)apríl (4)máj (16)jún (6)júl (2)august (1)september (4)október (14)november (11)december (6)
2008január (5)február (9)marec (11)apríl (20)máj (17)jún (7)júl (1)august (6)september (9)október (7)november (8)december (3)
2009január (10)február (7)marec (17)apríl (7)máj (14)jún (15)júl (3)august (3)september (3)október (6)november (12)december (8)
2010január (3)február (6)marec (7)apríl (6)máj (13)jún (5)júl (2)august (3)september (6)október (6)november (8)december (12)
2011január (3)február (6)marec (7)apríl (6)máj (20)jún (15)júl (3)august (3)september (14)október (13)november (9)december (10)
2012január (5)február (12)marec (3)apríl (8)máj (6)jún (9)júl (2)august (1)september (11)október (10)november (10)december (7)
2013január (2)február (6)marec (2)apríl (11)máj (10)jún (14)júl (4)augustseptember (9)október (7)november (9)december (4)
2014január (3)február (2)marec (6)apríl (7)máj (10)jún (5)júl (3)august (4)september (6)október (10)november (3)december (9)
2015január (7)február (10)marec (4)apríl (7)máj (8)jún (4)júl (3)august (3)september (4)október (7)november (11)december (8)
2016január (6)február (6)marec (7)apríl (12)máj (15)jún (20)júl (7)august (2)september (4)október (6)november (12)december (5)
2017január (9)február (8)marec (6)apríl (1)májjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: nikto@srobarka.sk