Home

Čo je nové

Kritériá Gymnázia Šrobárova 1 v Košiciach na prijatie do 1. ročníka v školskom roku 2017/2018

Novinka
Čo je nové | 4. apríl 2017
< pdf > Kritériá Gymnázia Šrobárova 1 v Košiciach na prijatie do 1. ročníka v školskom roku 2017/2018

Máme dve tretie miesta!

Novinka
Čo je nové | 21. február 2017
Dňa 6.2.2017 sa uskutočnilo Krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku. Radka Slebodníková z II.D obsadila 3.miesto v kategórii 2A a Petra Juhásová zo IV.B získala 3.miesto vo frankofónnej kategórii 2C. Srdečne blahoželáme!

Máme prvé a druhé miesto!

Novinka
Čo je nové | 20. február 2017
15.2.2017 sa na UPJŠ uskutočnilo Krajské kolo Olympiády z anglického jazyka. Juraj Kmec zo IV.D triedy sa umiestnil na l.mieste v kategórii 2C1 a postupuje do celoštátneho kola. Karla Šimková z I.D triedy obsadila v kategórii 2A vynikajúce 2.miesto. Srdečne blahoželáme!

Intenzívny kurz DSD 1

Novinka
Čo je nové | 14. február 2017
< foto > Dňa 14.2.2017 sa v aule našej školy uskutočnil intenzívny kurz prípravy na skúšku DSD 1. Zúčastnili sa ho žiaci 3. a 4. ročníka, ktorí sa na túto skúšku prihlásili. Kurz zorganizovala PK NEJ - Mgr. Karkošiaková Z., Mgr.Šolcová E. a nemecký lektor Michael Oberhaus. Cieľom kurzu bolo upevnenie a rozšírenie si vedomostí nadobudnutých počas predchádzajúcich rokov, komunikácia v nemeckom jazyku a príprava žiakov na úspešné zvládnutie skúšok.

Šťastie máme v krvi

Novinka
Čo je nové | 14. február 2017
Šťastie máme v krvi, pod týmto mottom prebehne Valentínska kvapka krvi 2017, ktorú Slovenský Červený kríž odštartoval už tento týždeň. Radosť a šťastie sa dávaním znásobuje, preto aj Šrobárka nezaháľa a bude jedným z činiteľov „Valentínskeho súčinu“. Mobilný odber krvi na našom gymnáziu bude vo štvrtok 02.03.2017 od 8.00 hod., priamo v aule. Zaľúbení darcovia a prvodarcovia, všetky informácie získate a prihlásiť sa môžete u pp. Lechovej len do 25.02.2017. Darcovia krvi sa môžu zapojiť do súťaže fotopríbehmi, krátkymi videami, článkami, ktoré budú odmenené. Cieľom kampane je osloviť darcov, najmä prvodarcov krvi. Kampaň organizuje Slovenský Červený kríž v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR (NTS SR) a hematologicko-transfúznymi oddeleniami (HTO) nemocníc. Kampaň je chránená ochrannou známkou Slovenského Červeného kríža. Spoznávajme pocit šťastia po darovaní!

Kultúrny atašé SRN na Šrobárke

Novinka
Čo je nové | 13. február 2017
< foto > 9.2.2017 sa v aule našej školy uskutočnila záverečná prezentácia projektu Spurensuche (Po stopách nemeckej menšiny) a zároveň slávnostné odovzdávanie DSD 1 (Sprachdiplom). Pri tejto príležitosti k nám zavítal vzácny hosť pán Marian Gordzielik, novy tlačový a kultúrny atašé SRN na Slovensku. V rozhovore s vedením školy sa živo zaujímal o vyučovanie nemčiny na našej škole, skúšky DSD a aktivity a projekty v nemeckom jazyku. Naše pozvanie na prezentáciu prijali aj ďalší vzácni hostia, naši partneri v projekte: PaedDr. Ingrid Puchalová, PhD. z Katedry germanistiky na UPJŠ, Mgr. Ľubica Korečková z MPC, zástupcovia KDV (Karpatskonemecký spolok na Slovensku) a historik Dr. Ing. Milan Alexy. V rámci tejto prezentácie bola predstavená projektová kniha, ktorú sa nám podarilo vytvoriť. Žiakom, ktorí úspešne absolvovali DSD 1, srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov. Za prípravu záverečnej prezentácie ďakujeme žiakom DSD-tried (3.C a 4.C) a PK NEJ.

Základný lyžiarsky kurz

Novinka
Čo je nové | 10. február 2017
< foto > Na prelome januára a februára sa konal Základný lyžiarsky kurz pre prvákov. Žiaci mali výcvik v ski stredisku Bačova roveň, ktoré je situované na okraji obce Vyšná Boca v Nízkych Tatrách. Lyžiari boli aktívni nielen na svahu, ale aj počas večerných programov. Pre celý inštruktorský team (Mgr. Dana Bugorčíková, PaedDr. Zuzana Novotná, Mgr. Daniela Siváková, RNDr. Petra Lechová, Mgr. Peter Jano, Mgr. Slavomír Harabin, externý inštruktor zjazdového lyžovania Ľuboš Koštenský a externý inštruktor snowboardu Mgr. Marek Bendžala) bola radosť pracovať s takými aktívnymi žiakmi. Dobrú náladu posilnilo aj výborné počasie, ktoré nám tento rok prialo.

Krajské kolo – Turnaj mladých fyzikov (TMF) – 2. miesto

Novinka
Čo je nové | 9. február 2017
< foto > Dňa 6.1.2017 sa uskutočnilo krajské kolo fyzikálnej súťaže TMF (Prírodovedecká fakulta, Jesenná 5, Košice). Našu školu reprezentovalo 6 členné družstvo. Daniel Herman (4.A), Juraj Slivka (3.B), Peter Čabra (3.B), Samuel Paľo (2.C), Richard Fiedler (1.D), Marek Rušin (1.B). Súťaž hodnotila odborná porota, ktorá prihliadala nie len na kvalitu vypracovania príkladov, ale aj na schopnosť odhaľovať klady a zápory riešení iných a viesť relevantnú diskusiu. Ku výbornému úspechu blahoželáme a držíme palce v celoslovenskom kole.

Máme prvé miesto - Petra Jankurová z 3.D

Novinka
Čo je nové | 2. február 2017
1.2.2017 sa v Hotelovej akadémii(Južná trieda 10, Košice) uskutočnilo Krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Naše gymnázium reprezentovala žiačka III.D triedy Petra Jankurová, ktorá sa umiestnila na vynikajúcom 1. mieste. Ku jedinečnému úspechu jej blahoželáme a držíme palce v celoslovenskom kole.

Informácia o ZMENE vo vedení školy

Novinka
Čo je nové | 31. január 2017
Na základe poverenia č. 1790/2017/OSK-520 zo dňa 9.1.2017 Vám oznamujeme, že dňom 10. januára 2017 je RNDr. Dagmar Klímová poverená vedením Gymnázia, Šrobárova 1 v Košiciach.

Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku - 3.miesto

Novinka
Čo je nové | 27. január 2017
Dňa 18.1. sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku na OA Watsonova. Našu školu reprezentovali žiačky Karla Šimková ,I.D a Sofia Komlošová, III.B. Obidve žiačky boli úspešné. V kategórii 2B obsadila Sofia Komlošová 3. miesto a v kategórii 2A sa Karla Šimková umiestnila na 1.mieste. Karla Šimková postupuje do krajského kola. Blahoželáme!

Jazyková skúška DSD 2 na RTVS

Novinka
Čo je nové | 26. január 2017
< foto > < Video > V decembri, v čase, keď sa všetci tešia na Vianoce, zložila úspešne nemecká časť 4.C triedy svoju skúšku dospelosti - Sprachdiplom (DSD II). Po prvej- písomnej časti tejto skúšky, ktorú vyhodnocuje tím vyškolených odborníkov v SRN, na nich čakala ešte náročná ústna skúška, ktorá preverila nielen to, či ich znalosti dosahujú úroveň B2/C1 Spoločného európskeho referenčného rámca, ale aj ich schopnosti predviesť prezentáciu so závažnejšími spoločenskými, technickými či umeleckými témami, ktoré by si podľa ich názoru zaslúžili našu pozornosť. Skúšobná komisia sa stala svedkom simulovanej prezentácie na odbornej úrovni s následnou diskusiou v nemeckom jazyku. Komisia (p. Michael Oberhaus, Mgr. Karkošiaková Z., Mgr. Šolcová E.) hodnotila okrem jazyka aj schopnosti myslieť, riešiť problém z viacerých uhlov pohľadu a nachádzať riešenia. Všetky uvedené fakty sa pritom museli opierať o relevantné zdroje informácií a štatistické údaje. Srdečne blahoželáme!

Františka Dolinská z 3.C bola na výmennom pobyte v SRN

Novinka
Čo je nové | 25. január 2017
Slovenskí žiaci, ktorí dosahujú mimoriadne výsledky v nemeckom jazyku, majú možnosť získať trojtýždenný pobyt v Spolkovej republike Nemecko. V školskom roku 2015/2016 dostala takúto možnosť žiačka našej školy: Františka Dolinská, tohoročná III.C. Počas troch týždňov navštevovala vyučovanie na Schillerovom gymnáziu v Hameln/spolková republika Dolné Sasko a mala možnosť zistiť, ako funguje a žije nemecká rodina. O svojich skúsenostiach napísala aj článok do novín, táto správa o pobyte bola uverejnená v časopise Karpatenblatt/mesačníku Nemcov na Slovensku/ v čísle 12, v časti Jugendblatt na strane IV. Kto chce vedieť viac, sa to dozvie na tomto linku: http://www.karpatenblatt.sk/2016/12-2016.pdf v časti Jugendblatt strana IV

Roboty kŕmili zvieratá - KOŠICE:DNES

Novinka
Čo je nové | 16. január 2017
< KOŠICE:DNES > Regionálne kolo najväčšej robotickej súťaže FIRST LEGO League sa konalo na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Súťaž pozostávala zo štyroch disciplín. A to z tímovej práce, prezentácie výskumného projektu, dizajnu robota a z plnenia misií v rámci súťaže.

Doplňujúce voľby 1 zástupcu rodičov do Rady školy

Novinka
Čo je nové | 13. január 2017
Dňa 12.1.2017 sa uskutočnili doplňujúce voľby 1 zástupcu rodičov do Rady školy. Kandidovali Mgr. Valéria Berezňaninová, ktorá získala 88 hlasov a Ing. Ivo Čabra, ktorý získal 128 hlasov. Na základe hlasovania rodičov sa členom Rady školy stal Ing. Ivo Čabra.

Žiaci 1.C získali 4. miesto v súťaži First Lego League a Cenu poroty.

Novinka
Čo je nové | 12. január 2017
< video > < foto > Košický turnaj FLL na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ bol v znamení renesancie známych značiek v novom osadení a vstupu nových nadšených tímov na scénu. Najlepšie prezentácie výskumných projektov tímov GalejeNextGen, GYVV-Amavet 964, a Talentum SAP boli určite medzi tými najlepšími na Slovensku. Tieto tímy si medzi sebou rozdelili všetky trofeje, cena poroty pripadla domácim Šrobsters, celkovo na 4. mieste. Tím Talentum SAP nesklamal a svojimi 2x zopakovanými 309 bodmi prelomil doterajší slovenský rekord Trnavčanov (225 bodov), ale nenechali sa zahanbiť ani Galejníci, ktorí ich tiež tromfli o jeden bod! (226 b) :-) Tešíme sa na ich výkony v maďarskom Debrecíne 4.-5. februára! Kompletné výsledky sú na webe:

Združenie rodičov 12.1.2017 (štvrtok) od 17:00 hod.

Novinka
Čo je nové | 12. január 2017
Dňa 12.1.2017 (štvrtok) od 17:00 hod. do 17:30 hod. sa uskutoční ZR v triedach a od 17:30 hod. do 18:30 hod. bude informačný deň. Počas ZR v triedach sa uskutoční voľba 1 člena do Rady školy za rodičov. Prípadný záujem o členstvo v Rade školy nahláste telefonicky na sekretariát školy.

Interaktívna prednáška o fyzike

Novinka
Čo je nové | 9. január 2017
< foto > < pdf > Predvianočná nálada na našej škole sa preniesla aj na hodiny fyziky. Žiaci 1.A, 1.B a 2.C triedy sa zúčastnili interaktívnej prednášky s naším absolventom, ktorý sa profesionálne venuje fyzike, Mgr. Vladimírom Mackom. Diskutovali sme o dôležitosti výskumu v tejto oblasti a aké uplatnenie nám dnes fyzika poskytuje.

Nové Študentské slovo v retro-štýle!

Novinka
Čo je nové | 23. december 2016
< foto > Redakčná rada pre Vás v predvianočnom období pripravila nové číslo Študentského slova, ktoré sa tentokrát nesie v znamení retro-štýlu. Prinášame vám v ňom zaujímavé články, hudobnú rubriku, knižné novinky a pre maturantov z ekonómie opäť aj finančnú prílohu. Podporte náš časopis, ktorý neodmysliteľne k Šrobárke patrí. Za cenu 0,50 € si ho môžete zakúpiť v kabinete č.89. Ďakujeme a prajeme Vám krásne Vianoce a v novom roku 2017 veľa zdravia, šťastia, lásky a úspechov, Vaša redakčná rada.

Deň otvorených dverí 20.12. 2016 o 9.00 a o 11.00.

Novinka
Čo je nové | 20. december 2016
Dňa 20.12.2016 sa na našej škole uskutoční Deň otvorených dverí. Organizujeme ho v dvoch etapách - o 9.00 a o 11.00. Budete informovaní o školskom vzdelávacom programe. Otvárame všeobecnú triedu, triedu s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka, triedu s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka, ktorá končí Sprachdiplomom a triedu s rozšíreným vyučovaním informatiky, ktorá umožní získanie certifikátov Cisco. V programe je aj prehliadka školy, ukážky netradičných vyučovacích hodín a možnosť overenia Vašich vedomostí na ukážkach testov z prijímacích skúšok. Príďte sa na vlastné oči presvedčiť o našej kvalite!

Archív

RokMesiac
1900január (1)februármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1901januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1902januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1903januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1904januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1905januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1906januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1907januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1908januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1909januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1910januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1911januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1912januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1913januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1914januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1915januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1916januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1917januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1918januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1919januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1920januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1921januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1922januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1923januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1924januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1925januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1926januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1927januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1928januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1929januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1930januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1931januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1932januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1933januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1934januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1935januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1936januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1937januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1938januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1939januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1940januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1941januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1942januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1943januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1944januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1945januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1946januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1947januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1948januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1949januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1950januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1951januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1952januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1953januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1954januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1955januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1956januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1957januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1958januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1959januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1960januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1961januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1962januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1963januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1964januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1965januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1966januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1967januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1968januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1969januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1970januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1971januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1972januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1973januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1974januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1975januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1976januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1977januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1978januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1979januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1980januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1981januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1982januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1983januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1984januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1985januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1986januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1987januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1988januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1989januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1990januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1991januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1992januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1993januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1994januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1995januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1996januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1997január (9)februármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1998januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1999januárfebruármarecaprílmáj (1)júnjúlaugustseptember (1)október (2)november (2)december (1)
2000január (3)február (2)marec (1)apríl (1)máj (1)jún (1)júlaugustseptember (2)október (3)november (8)december (6)
2001januárfebruár (5)marec (4)apríl (6)máj (3)jún (7)júlaugust (3)september (5)október (7)november (5)december (8)
2002január (4)február (5)marec (2)apríl (4)máj (4)júnjúl (5)augustseptember (5)októbernovember (3)december (5)
2003január (6)február (4)marec (13)apríl (5)máj (8)jún (7)júl (3)august (2)september (6)október (8)november (7)december (3)
2004január (3)február (5)marec (3)apríl (3)máj (3)jún (1)júlaugustseptember (2)október (13)november (7)december (12)
2005január (9)február (11)marec (6)apríl (3)máj (8)jún (2)júlaugustseptember (5)október (6)november (7)december (6)
2006január (8)február (2)marec (7)apríl (4)máj (14)jún (8)júl (2)august (3)september (8)október (8)november (10)december (7)
2007január (7)február (6)marec (14)apríl (4)máj (16)jún (6)júl (2)august (1)september (4)október (14)november (11)december (6)
2008január (5)február (9)marec (11)apríl (20)máj (17)jún (7)júl (1)august (6)september (9)október (7)november (8)december (3)
2009január (10)február (7)marec (17)apríl (7)máj (14)jún (15)júl (3)august (3)september (3)október (6)november (12)december (8)
2010január (3)február (6)marec (7)apríl (6)máj (13)jún (5)júl (2)august (3)september (6)október (6)november (8)december (12)
2011január (3)február (6)marec (7)apríl (6)máj (20)jún (15)júl (3)august (3)september (14)október (13)november (9)december (10)
2012január (5)február (12)marec (3)apríl (8)máj (6)jún (9)júl (2)august (1)september (11)október (10)november (10)december (7)
2013január (2)február (6)marec (2)apríl (11)máj (10)jún (14)júl (4)augustseptember (9)október (7)november (9)december (4)
2014január (3)február (2)marec (6)apríl (7)máj (10)jún (5)júl (3)august (4)september (6)október (10)november (3)december (9)
2015január (7)február (10)marec (4)apríl (7)máj (8)jún (4)júl (3)august (3)september (4)október (7)november (11)december (8)
2016január (6)február (6)marec (7)apríl (12)máj (15)jún (20)júl (7)august (2)september (4)október (6)november (12)december (5)
2017január (9)február (8)marecapríl (1)májjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: ucenie@srobarka.sk