Home

Čo je nové

Informácia o ZMENE vo vedení školy

Novinka
Čo je nové | 31. január 2017
Na základe poverenia č. 1790/2017/OSK-520 zo dňa 9.1.2017 Vám oznamujeme, že dňom 10. januára 2017 je RNDr. Dagmar Klímová poverená vedením Gymnázia, Šrobárova 1 v Košiciach.

Roboty kŕmili zvieratá - KOŠICE:DNES

Novinka
Čo je nové | 16. január 2017
< KOŠICE:DNES > Regionálne kolo najväčšej robotickej súťaže FIRST LEGO League sa konalo na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Súťaž pozostávala zo štyroch disciplín. A to z tímovej práce, prezentácie výskumného projektu, dizajnu robota a z plnenia misií v rámci súťaže.

Doplňujúce voľby 1 zástupcu rodičov do Rady školy

Novinka
Čo je nové | 13. január 2017
Dňa 12.1.2017 sa uskutočnili doplňujúce voľby 1 zástupcu rodičov do Rady školy. Kandidovali Mgr. Valéria Berezňaninová, ktorá získala 88 hlasov a Ing. Ivo Čabra, ktorý získal 128 hlasov. Na základe hlasovania rodičov sa členom Rady školy stal Ing. Ivo Čabra.

Žiaci 1.C získali 4. miesto v súťaži First Lego League a Cenu poroty.

Novinka
Čo je nové | 12. január 2017
< video > < foto > Košický turnaj FLL na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ bol v znamení renesancie známych značiek v novom osadení a vstupu nových nadšených tímov na scénu. Najlepšie prezentácie výskumných projektov tímov GalejeNextGen, GYVV-Amavet 964, a Talentum SAP boli určite medzi tými najlepšími na Slovensku. Tieto tímy si medzi sebou rozdelili všetky trofeje, cena poroty pripadla domácim Šrobsters, celkovo na 4. mieste. Tím Talentum SAP nesklamal a svojimi 2x zopakovanými 309 bodmi prelomil doterajší slovenský rekord Trnavčanov (225 bodov), ale nenechali sa zahanbiť ani Galejníci, ktorí ich tiež tromfli o jeden bod! (226 b) :-) Tešíme sa na ich výkony v maďarskom Debrecíne 4.-5. februára! Kompletné výsledky sú na webe:

Združenie rodičov 12.1.2017 (štvrtok) od 17:00 hod.

Novinka
Čo je nové | 12. január 2017
Dňa 12.1.2017 (štvrtok) od 17:00 hod. do 17:30 hod. sa uskutoční ZR v triedach a od 17:30 hod. do 18:30 hod. bude informačný deň. Počas ZR v triedach sa uskutoční voľba 1 člena do Rady školy za rodičov. Prípadný záujem o členstvo v Rade školy nahláste telefonicky na sekretariát školy.

Interaktívna prednáška o fyzike

Novinka
Čo je nové | 9. január 2017
< foto > < pdf > Predvianočná nálada na našej škole sa preniesla aj na hodiny fyziky. Žiaci 1.A, 1.B a 2.C triedy sa zúčastnili interaktívnej prednášky s naším absolventom, ktorý sa profesionálne venuje fyzike, Mgr. Vladimírom Mackom. Diskutovali sme o dôležitosti výskumu v tejto oblasti a aké uplatnenie nám dnes fyzika poskytuje.

Nové Študentské slovo v retro-štýle!

Novinka
Čo je nové | 23. december 2016
< foto > Redakčná rada pre Vás v predvianočnom období pripravila nové číslo Študentského slova, ktoré sa tentokrát nesie v znamení retro-štýlu. Prinášame vám v ňom zaujímavé články, hudobnú rubriku, knižné novinky a pre maturantov z ekonómie opäť aj finančnú prílohu. Podporte náš časopis, ktorý neodmysliteľne k Šrobárke patrí. Za cenu 0,50 € si ho môžete zakúpiť v kabinete č.89. Ďakujeme a prajeme Vám krásne Vianoce a v novom roku 2017 veľa zdravia, šťastia, lásky a úspechov, Vaša redakčná rada.

Jazyková skúška DSD 2

Novinka
Čo je nové | 21. december 2016
V decembri, v čase, keď sa všetci tešia na Vianoce, zložila úspešne nemecká časť 4.C triedy svoju skúšku dospelosti - Sprachdiplom (DSD II). Po prvej- písomnej časti tejto skúšky, ktorú vyhodnocuje tím vyškolených odborníkov v SRN, na nich čakala ešte náročná ústna skúška, ktorá preverila nielen to, či ich znalosti dosahujú úroveň B2/C1 Spoločného európskeho referenčného rámca, ale aj ich schopnosti predviesť prezentáciu so závažnejšími spoločenskými, technickými či umeleckými témami, ktoré by si podľa ich názoru zaslúžili našu pozornosť. Skúšobná komisia sa stala svedkom simulovanej prezentácie na odbornej úrovni s následnou diskusiou v nemeckom jazyku. Komisia (p. Michael Oberhaus, Mgr. Karkošiaková Z., Mgr. Šolcová E.) hodnotila okrem jazyka aj schopnosti myslieť, riešiť problém z viacerých uhlov pohľadu a nachádzať riešenia. Všetky uvedené fakty sa pritom museli opierať o relevantné zdroje informácií a štatistické údaje. Srdečne blahoželáme!

Deň otvorených dverí 20.12. 2016 o 9.00 a o 11.00.

Novinka
Čo je nové | 20. december 2016
Dňa 20.12.2016 sa na našej škole uskutoční Deň otvorených dverí. Organizujeme ho v dvoch etapách - o 9.00 a o 11.00. Budete informovaní o školskom vzdelávacom programe. Otvárame všeobecnú triedu, triedu s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka, triedu s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka, ktorá končí Sprachdiplomom a triedu s rozšíreným vyučovaním informatiky, ktorá umožní získanie certifikátov Cisco. V programe je aj prehliadka školy, ukážky netradičných vyučovacích hodín a možnosť overenia Vašich vedomostí na ukážkach testov z prijímacích skúšok. Príďte sa na vlastné oči presvedčiť o našej kvalite!

Dejepisna olympiáda - dotazník

Novinka
Čo je nové | 15. december 2016
< dotazník > Žiak Roman Hajdúk (3.D) Vás prosí o spoluprácu pri vyplnení dotazníka potrebného na dejepisnú olympiádu na ktorej bude reprezentovať našu školu.

Výsledky súťaže iBobor

Novinka
Čo je nové | 8. december 2016
< pdf > Výsledky súťaže iBobor.

Zápisnica zo zasadnutia OZ Rodičia a priatelia Gymnázia Šrobárova 1 v Košiciach

Novinka
Čo je nové | 1. december 2016
< Zápisnica > Dňa: 16.11.2016 o 16,00 hod. na Gymnáziu Šrobárova 1, Košice Prítomní: podľa Prezenčnej listiny, 10 zástupcovia tried Hostia: riaditeľ Gymnázia- Mgr. Harabin

Intenzívny kurz DSD 2

Novinka
Čo je nové | 28. november 2016
< foto > V dňoch 24.11. - 25.11.2016 sa v Kysaku uskutočnil intenzívny kurz prípravy na skúšky DSD 2. Zúčastnili sa ho spolu so žiakmi z iných škôl aj žiaci 4.C (DSD-trieda) s Mgr. E. Šolcovou a nemeckým lektorom Michaelom Oberhausom. Cieľom kurzu bolo upevnenie a rozšírenie si vedomostí nadobudnutých počas predchádzajúcich rokov, komunikácia v nemeckom jazyku a príprava žiakov na úspešné zvládnutie skúšok. Príprava prebiehala formou úloh a cvičení, ako aj samostatnej práce na prezentácii k danej téme.

Turnaj mladých fyzikov

Novinka
Čo je nové | 28. november 2016
< foto > Dňa 24.10.2016 sa uskutočnilo úvodné prípravné stretnutie študentov, ktorí sa chcú zapojiť do čoraz populárnejšej súťaže Turnaj mladých fyzikov. Organizujeme ju každý rok, a čo nás veľmi teší, teraz máme silnú základňu šikovných žiakov, ktorí sa pripravujú pod vedením Doc. RNDr. Zuzany Ješkovej PhD., Mgr. Ingrid Palenčárovej a RNDr. Miriam Šimralovej. Naším cieľom je čo najlepšie umiestnenie sa na celoslovenskom kole. Držte nám palce!

Prednáška - História nášho chápania relativity.

Novinka
Čo je nové | 28. november 2016
< foto > V stredu (16.11.2016) o 13:00 sme sa zúčastnili popularizačnej prednášky, na ktorej vystúpil RNDr. Karel Šafařík, CSc. z Ústavu časticovej fyziky CERN. Prednáška bola určená žiakom z celého Košického kraja, a tak na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ, v posluchárni P1, bolo množstvo nadšencov. Zaujímavou, ale náročnou témou prednášky bola história nášho chápania relativity.

Študentská kvapka krvi - Opäť sme pomohli!

Novinka
Čo je nové | 23. november 2016
< foto > Dňa 4.11.2016 sa ako každoročne na našej škole uskutočnila Študentská kvapka krvi. Pomocou pracovníkov Mobilnej odberovej jednotky NTS Košice si našich 24 darcov hravo poradilo s týmto stresujúcim zážitkom. Úspešných bolo 14 darcov, z toho 12 prvodarcov, ktorým patrí naše veľké ĎAKUJEME. Za prípravu, organizáciu a udržiavanie príjemnej atmosféry počas celej akcie ďakujeme aj Krúžku prvej pomoci pod vedením p.p. Lechovej. Neúspešným darcom prajeme viac šťastia počas ďalších odberov. Dovidenia na Valentínskej kvapke krvi 2017.

International Youth Sport Partnership“.

Novinka
Čo je nové | 22. november 2016
< foto > Vybrané žiačky našej školy sa zúčastnili v dňoch 18. 11. 2016 - 20.11.2016 akcie pod názvom „Medzinárodné partnerstvo mládežníckeho športu“ – „International Youth Sport Partnership“. Táto akcia podporovaná nórskym fondom rozvíja a popularizuje mládežnícke športy a podporuje participáciu študentov na cezhraničných spoločenských aktivitách . Naši žiaci sa cez víkend streli s mladými ukrajinskými a nórskymi žiakmi, zúčastnili sa zaujímavých prednášok v penzióne Lesanka na Ružíne, absolvovali výstup na kopec Sivec a večer strávili družobnými debatami pri bowlingu a vo wellnesse. Žiačky našej školy sa už teraz tešia na ďalšiu časť projektu, mali by sa zúčastniť lyžiarskeho pobytu na Ukrajine. Žiačky Gymnázia Šrobárova 1, ktoré sa zúčastnili na akcii: III.A: Katarína Majdáková, Kristína Balinová, III.C: Anna Marta Hricová, Júlia Kúdelová, III.D: Martina Makaturová Organizácie a kluby zapojené do projektu: • SURF CLUB • Medzinárodné partnerstvo mládežníckeho športu • Ukrajinský partner projektu • AKADEMIK TU Košicepúoúp • Ú p& • Klub vodákov KAMIKSE (Mgr. Dana Bugorčíková) • Nórska stredná škola Solør videregående skole , Flisa

Náš debatný klub opäť úspešne!

Novinka
Čo je nové | 22. november 2016
Prvý regionálny turnaj tejto sezóny je úspešne za nami! Pre 8 našich debatérov to bol úplne prvý stredoškolský debatný turnaj. Pre zvyšných 9 pokročilých to bola ďalšia príležitosť ako si súťažne zadebatovať proti tímom z iných škôl. Víťazom turnaja sa stal zmiešaný tím debatných klubov Trebišovská a Poštová, Poštreb. Zaň debatovala aj najlepšia rečníčka turnaja Zuzana Bednáriková (Gym. Trebišovská). Druhé miesto obsadil zmiešaný tím nášho debatného klubu a DK Poštová, Pošrac v zložení Alexandra Pasterňaková, Kristián Kottfer (obaja 4.D) a Adam Kalivoda (Gym. Poštová). Na treťom mieste sa umiestnil zmiešaný tím DK Poštová a DK Šrobárova, SPoŠ v zložení Milan Fedorik (4.D), Rebeka Rabatinová (Gym. Poštová) a Barbora Peťková (Gym. Sučany). V rečníkoch sa na skvelom druhom mieste umiestnila Alexandra Pasterňaková, na treťom mieste Kristián Kottfer a na piatom mieste Milan Fedorik (všetci 4.D). Na tomto turnaji sa debatovalo o dočasnej suspendácii členských štátov Európskej únie na základe porušovania demokratických princípov, o zavedení povinnosti vykonávať dobrovoľnícku činnosť pre žiakov stredných škôl a o možnosti uhradiť pokutu, miesto trestu odňatia slobody pri vykonaní ekonomického trestného činu. Ďakujeme všetkým našim zúčastneným debatérom, blahoželáme víťazom turnaja a našim umiestneným žiakom a želáme veľa šťastia v príprave na 2. regionálny turnaj, ktorý sa uskutoční na začiatku decembra v Michalovciach!

Riaditeľské voľno pre študentov

Novinka
Čo je nové | 16. november 2016
V piatok 18.11.2016 udeľuje riaditeľ školy riaditeľské voľno pre študentov.

Výročné správy Občianskeho združenia PRIATELIA ŠROBÁRKY

Novinka
Čo je nové | 15. november 2016
< OZPŠ > Výročné správy Občianskeho združenia PRIATELIA ŠROBÁRKY.

Archív

RokMesiac
1997január (9)februármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1998januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1999januárfebruármarecaprílmáj (1)júnjúlaugustseptember (1)október (2)november (2)december (1)
2000január (3)február (2)marec (1)apríl (1)máj (1)jún (1)júlaugustseptember (2)október (3)november (8)december (6)
2001januárfebruár (5)marec (4)apríl (6)máj (3)jún (7)júlaugust (3)september (5)október (7)november (5)december (8)
2002január (4)február (5)marec (2)apríl (4)máj (4)júnjúl (5)augustseptember (5)októbernovember (3)december (5)
2003január (6)február (4)marec (13)apríl (5)máj (8)jún (7)júl (3)august (2)september (6)október (8)november (7)december (3)
2004január (3)február (5)marec (3)apríl (3)máj (3)jún (1)júlaugustseptember (2)október (13)november (7)december (12)
2005január (9)február (11)marec (6)apríl (3)máj (8)jún (2)júlaugustseptember (5)október (6)november (7)december (6)
2006január (8)február (2)marec (7)apríl (4)máj (14)jún (8)júl (2)august (3)september (8)október (8)november (10)december (7)
2007január (7)február (6)marec (14)apríl (4)máj (16)jún (6)júl (2)august (1)september (4)október (14)november (11)december (6)
2008január (5)február (9)marec (11)apríl (20)máj (17)jún (7)júl (1)august (6)september (9)október (7)november (8)december (3)
2009január (10)február (7)marec (17)apríl (7)máj (14)jún (15)júl (3)august (3)september (3)október (6)november (12)december (8)
2010január (3)február (6)marec (7)apríl (6)máj (13)jún (5)júl (2)august (3)september (6)október (6)november (8)december (12)
2011január (3)február (6)marec (7)apríl (6)máj (20)jún (15)júl (3)august (3)september (14)október (13)november (9)december (10)
2012január (5)február (12)marec (3)apríl (8)máj (6)jún (9)júl (2)august (1)september (11)október (10)november (10)december (7)
2013január (2)február (6)marec (2)apríl (11)máj (10)jún (14)júl (4)augustseptember (9)október (7)november (9)december (4)
2014január (3)február (2)marec (6)apríl (7)máj (10)jún (5)júl (3)august (4)september (6)október (10)november (3)december (9)
2015január (7)február (10)marec (4)apríl (7)máj (8)jún (4)júl (3)august (3)september (4)október (7)november (11)december (8)
2016január (6)február (6)marec (7)apríl (12)máj (15)jún (20)júl (7)august (2)september (4)október (6)november (12)december (6)
2017január (6)februármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: ucenie@srobarka.sk