Home

Čo je nové

Budúci prváci - ISIC preukazy

Novinka
Čo je nové | 13. júl 2017
Vaše ISIC preukazy si môžete vyzdvihnúť na sekretariáte gymnázia do 14.7.2017 v čase od 8:00 do 15:00. Isic preukazy môžete používať už počas prázdnin.

3D skenovanie a modelovanie 3D objektov

Novinka
Čo je nové | 26. jún 2017
< Foto >Po 3D tlačiarni a humanoidovi sme v PK informatika vyskúšali 3D skenovanie a modelovanie objektov, ktoré chceme implementovať do výuky Informatiky. Naskenované objekty alebo modely sú prevedené do parametrického modelu, ktorý sa dá vytlačiť na našej 3D tlačiarni. Na 3D skenovanie používame kinect z XBoxu a stavebnicový skener Ciclop.

Objednávka šrobárske tričko - do 26.6.2017 8:00

Novinka
Čo je nové | 22. jún 2017
< Formulár > Ak máte záujem o šrobárske tričko, vyplňte prosím formulár.

Rozlúčka so štvrtákmi vo fotografiách

Novinka
Čo je nové | 22. jún 2017
< Foto > Rozlúčka so štvrtákmi vo fotografiách

44. Kalamajky vo fotografiách

Novinka
Čo je nové | 20. jún 2017
< Foto > 44. Kalamajky vo fotografiách

Naša škola bola vybraná v projekte: IT Akadémia – vzdelávanie pre 21.storočie

Novinka
Čo je nové | 8. jún 2017
< Vybavenie > Riadiaca rada Projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21 storočie a na svojom zasadnutí schválila našu školu ako IT akadémiu a bude vybavená IT Science laboratóriom.

Robotický Battle - máme DVE 4. miesta :)

Novinka
Čo je nové | 7. jún 2017
< Foto > Rozvinúť algoritmické myslenie u žiakov základných a stredných škôl má za cieľ súťaž Robotický battle (RBA), ktorá sa konala v 5.6.2017 v Košiciach. Do metropoly východu si svoje sily prišli zmerať študenti z celého Slovenska. Súťažilo sa v troch kategóriách - vlastný model, robotická výzva a racing. Naši žiaci Denis Kolár a Matúš Tóth sa umiestnili na 4.mieste v kategórii RobotRace a žiaci 1D a 1C v kategórii vlastný model obsadili 4.miesto. Súťaže sa zúčastnilo 12 žiakov. Žiakov pripravovali Ing. Vrabel a Ing. Poradský.
Novinka
Čo je nové | 7. jún 2017
< Dotazník >V snahe pomôcť Hutníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach. Ide o našu iniciatívu podnietiť záujem budúcich študentov o štúdium technických odborov Dotazník je anonymný, avšak pre tých, ktorí sa rozhodnú zdieľať kontaktné údaje, sme pripravili súťaž o tablet značky SAMSUNG Galaxy Tab E 9.6. Žrebovanie a následné vyhodnotenie bude dňa 27. júna 2017. Dotazník je možné vyplniť do 15. 06. 2017.

Praktikum pre žiakov v T-Systems

Novinka
Čo je nové | 6. jún 2017
< foto > V tomto školskom roku sme opäť realizovali projekt T-Systems Slovakia a nášho gymnázia pod názvom JUMP INTO JOB @ TSSK Praktikum pre žiakov. Nadviazali sme na minuloročný pilotný projekt. 4 naši žiaci prax absolvovali a získali možnosť nahliadnuť do moderného pracovného sveta. V úvode sa zúčastnili simulovaného pracovného pohovoru priamo vo firme T-Systems. Potom sa oboznámili s komplexom činností podniku, prakticky ich spoznali a taktiež pod vedením povereného pracovníka - inštruktora vykonávali cvičnú prácu, počas ktorej si rozširovali svoje vedomosti. Na záver získali certifikát. Aktívne využívali nemecký a anglický jazyk, čím si zlepšili svoje jazykové znalosti. Praktikum bolo dobrou prípravou na jazykovú skúšku Sprachdiplom.

Zvíťazili sme!

Novinka
Čo je nové | 2. jún 2017
< foto > Dňa 31.mája 2017, sme sa zúčastnili na súťaži „Družstiev prvej pomoci mládeže mesta Košice“. V silnej konkurencii medzi družstvami vyslanými strednými školami, miestnymi spolkami a skupinami mládeže sme vybojovali vzácne prvé miesto! Družstvo vyslané našou školou bolo v zložení: kapitán Viktória Veľková 3.A a členovia Šimona Weissová 3.A, Juraj Slivka 3.B, Samuel Paľo 2.C, Samuel Tomášu 2.C, pod vedením pp. Letošníkovej. Súťažilo sa v dvoch disciplínach: Teoretické vedomosti o Medzinárodnom hnutí ČK a ČP a o SČK formou testu, Praktické zručnosti v poskytovaní prvej pomoci, prebiehajúce na štyroch stanovištiach. Súťaž organizoval Územný spolok SČK Košice a prebiehala v priestoroch OA Watsonova 61,Košice. Ďakujeme Vám za výbornú reprezentáciu školy!

Učiteľ bol zaskočený, keď som si podala prihlášku na sochu, lebo s hlinou som nikdy nepracovala.

Novinka
Čo je nové | 26. máj 2017
< Zajtrajsie noviny > Študentka košického Gymnázia Šrobárova Michaela Kacsiová skončila na prijímačkách na VŠVU prvá a pravdepodobne z nej bude sochárka so zaujímavými nápadmi. Nedávno svoje prvotiny vystavila v Akadémii Rovás a hanbiť sa nemusí ani za návrh pamätníka obetiam totalitných režimov. Postúpila s ním do úzkeho výberu celoeurópskej súťaže a možno raz bude stáť v Bruseli. Pritom ešte pred dvoma rokmi sa Miška pripravovala na medicínu a hlinu v ruke nikdy nedržala.

Rozhlasová reportáž o projekte Spurensuche

Novinka
Čo je nové | 25. máj 2017
< foto > < Rádio Regina DE > < Rádio Regina SK > V relácii Národnostný kaleidoskop (Rádio Regina) mali možnosť naši žiaci prezentovať v nemčine a aj v slovenčine výsledky projektu Po stopách nemeckej menšiny. Táto relácia pravidelne prináša zaujímavé informácie zo života menšín na Slovensku a je určená nielen menšinovému poslucháčovi.

Prezentácia projektov Jdi a Spurensuche v médiách

Novinka
Čo je nové | 25. máj 2017
< Karpatenblatt > < RTVS > < foto > Prezentácia projektov Jdi a Spurensuche v Karpatenblatt a RTVS.

Slávnostná ceremónia odovzdávania Sprachdiplomov 2017

Novinka
Čo je nové | 25. máj 2017
< foto > Dňa 18. mája 2017 sa v Nemeckej knižnici Goethe - Institu v Košiciach uskutočnila slávnostná ceremónia odovzdávania Sprachdiplomov (nemeckých jazykových diplomov)žiakom gymnázií východného Slovenska. Naši úspešní absolventi nemeckej jazykovej skúšky DSD II na úrovni B2/C1 si z rúk veľvyslanca SRN pána Joachima Bleickera a odborného poradcu Centrály pre zahraničné školstvo (ZfA) Chri­stopha Hen­ßena prevzali svoje diplomy. Pozvanie na slávnosť prijal aj honorárny konzul Spolkovej republiky Nemecko v Košiciach, pán Prof. Dr. Juraj Banský. Naši hostia vo svojich prejavoch prízvukovali potrebu učenia sa nemeckého jazyka a poďakovali sa riaditeľom, nemeckým lektorom a pedagógom gymnázií za príkladnú prípravu žiakov na tieto jazykové skúšky. V kultúrnom programe vystúpila hudobná skupina, ktorá pôsobí na našej škole pod vedením nemeckého lektora M. Oberhausa.

IT tábor - IT chceš ovládať IT?. 10.- 14.7.2017 na Šrobárke

Novinka
Čo je nové | 23. máj 2017
< e-prihláška > 5 dňový tábor s dennou dochádzkou, vhodný pre žiakov 6. – 8. ročníka ZŠ. Programovanie a súťaž robotov, 3D modelovanie, 3D tlač, 3D skenovanie, zaujímavé pokusy z prírodovedných predmetov, zábavná matematika, športové aktivity, zaujímavé exkurzie, výlet do Vysokých Tatier. Registrácia je 29.5. - 29.6.2017, bude uzavretá termínom alebo pri naplnení kapacity Cena tábora: 49,00 € na dieťa je nutné uhradiť najneskôr 29.6.2017 na účet OZ Priatelia Šrobárky: IBAN: SK13 5600 0000 0004 0998 5001 VS: 20170710 Správa pre prijímateľa: IT tábor - Meno a priezvisko dieťaťa (detí, ak platíte za viacerých) Cena zahŕňa: desiatu, obed, olovrant, pitný režim, materiál a pomôcky na prácu s IT, odmeny, certifikáty. Denný program začína o 8:00 a končí o 16.00 . V prvý deň je nutný príchod dieťaťa so zákonným zástupcom, ktorý donesie vytlačené a podpísané vyhlásenie o bezpečnosti a pravidlách IT tábora a odovzdá kópiu karty poistenca dieťaťa organizátorovi tábora. Účastník tábora potrebuje: Športové oblečenie, obuv a dobrú náladu :).

Arduino Day - Ako používame Arduino vo výuke Informatiky

Novinka
Čo je nové | 18. máj 2017
< Video > Na Arduino Day, ktoré organizovala Katedra počítačov a informatiky KPI FEI TUKE, sme sa prezentovali používaním koncepcie Arduino vo výuke Informatiky na našej škole.

Dnes je ZR a informačný deň.

Novinka
Čo je nové | 18. máj 2017
Dňa 18.5.2017 štvrtok o 17:00 sa uskutoční ZR a o 17:30 bude informačný deň.

Kompót chutil aj tento rok :)

Novinka
Čo je nové | 17. máj 2017
< foto > Trieda III.B s názvom KOMPÓT obhájila minuloročné víťazstvo v medzitriednom volejbalovom turnaji, v zložení Juraj Slivka, Marián Lipták, Matúš Smolko, Tomáš Krajník, Ema Liptáková a Katarína Spišáková. Blahoželáme!! Po finálovom boji sa na druhom mieste umiestnila trieda II.A s názvom HOT ŠUPA FIRE DESTROYED. V semifinálovom zápase na základe skóre sa umiestnila na treťom mieste trieda IV.B s názvom NEVYDYCHUJEM a na štvrtom mieste trieda II.B s názvom MAGIC FITNESS OÁZA. Budúci utorok sa stretne na exhibičnom zápase víťaz turnaja KOMPÓT s Prof(i) teamom , tešíme sa na zápas! Na budúci školský rok sa teším na všetky triedy, ktoré sa turnaja zúčastnia a pokúsia sa získať Putovný volejbalový pohár a následne poraziť Prof(i) team... viac

Výsledky prijímacích skúšok na šk. rok 2017/2018

Novinka
Čo je nové | 11. máj 2017
< ANJ> < NEJ> < INF> < SJ> Zápis prijatých uchádzačov na štúdium na strednej škole sa uskutoční v dňoch 15.5.2017, 16.5.2017 a 17.5.2017 v čase od 15,00 hod. do 17,00 hod. na sekretariáte Gymnázia, Šrobárova 1 v Košiciach, prípadne je možné si telefonicky dohodnúť náhradný termín na tel. čísle 055/622 19 51.

Za jednotky dole vodou... :)

Novinka
Čo je nové | 10. máj 2017
< foto > V rámci projektu Za jednotky dole vodou...inštruktori Slovenského skautingu (SLSK) pre každú školu zorganizujú školský výlet, účelové cvičenie,... formou zážitkového a výukového splavu rieky Hornád, resp. inej rieky podľa dohody. Terajšieho III. ročníka projektu sa z našej školy zúčastní 1.A trieda s inštruktorkou D. Bugorčíkovou a triednou učiteľkou M. Radaljovou. Výukový projekt je zameraný na rozvoj teamovej spolupráce, zodpovedného prístupu k úlohám či telesnej zručnosti študentov. Termín akcie si žiaci vyberajú sami, môže sa realizovať kedykoľvek počas týždňa od polovice apríla do konca septembra. Aktivity sa môže zúčastniť až 26 ľudí zo školy (učitelia + žiaci), v prípade zvýšeného záujmu sa môže počet navýšiť. Na výber sú dve formy realizácie aktivity - buď splav rieky Hornád z Malej Lodiny do Trebejova, resp. z Kysaku do Košíc, alebo inštruktážny minikurz kajak/kanoe na jednom mieste (Trebejov) + sprievodný program (opekačka, lukostreľba, netradičné hry pre mládež...). O bezpečnosť všetkých účastníkov je po celý čas postarané certifikovanými inštruktormi, ako aj profesionálnym výstrojom: plávacími vestami, kvalitnými člnmi. Náklady na účastníka sú minimálne a nepredstavujú ani 1/3 ceny bežnej komerčnej akcie. V cene je zahrnuté zapožičanie potrebného výstroja + poistenie účastníkov (úraz + majetok a zodpovednosť za škodu na zverených veciach). Samozrejmosťou je foto a video z akcie...Ak vás informácie oslovili, máte radi prírodu a vodné športy, neváhajte ani chvíľu a rozšírte rady spokojných účastníkov.

Archív

RokMesiac
1900január (1)februármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1901januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1902januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1903januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1904januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1905januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1906januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1907januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1908januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1909januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1910januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1911januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1912januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1913januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1914januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1915januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1916januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1917januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1918januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1919januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1920januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1921januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1922januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1923januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1924januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1925januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1926januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1927januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1928januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1929januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1930januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1931januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1932januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1933januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1934januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1935januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1936januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1937januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1938januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1939januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1940januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1941januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1942januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1943januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1944januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1945januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1946januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1947januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1948januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1949januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1950januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1951januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1952januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1953januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1954januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1955januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1956januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1957januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1958januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1959januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1960januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1961januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1962januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1963januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1964januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1965januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1966januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1967januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1968januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1969januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1970januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1971januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1972januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1973januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1974januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1975januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1976januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1977januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1978januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1979januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1980januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1981januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1982januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1983januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1984januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1985januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1986januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1987januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1988januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1989januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1990januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1991januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1992januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1993januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1994januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1995januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1996januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1997január (9)februármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1998januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1999januárfebruármarecaprílmáj (1)júnjúlaugustseptember (1)október (2)november (2)december (1)
2000január (3)február (2)marec (1)apríl (1)máj (1)jún (1)júlaugustseptember (2)október (3)november (8)december (6)
2001januárfebruár (5)marec (4)apríl (6)máj (3)jún (7)júlaugust (3)september (5)október (7)november (5)december (8)
2002január (4)február (5)marec (2)apríl (4)máj (4)júnjúl (5)augustseptember (5)októbernovember (3)december (5)
2003január (6)február (4)marec (13)apríl (5)máj (8)jún (7)júl (3)august (2)september (6)október (8)november (7)december (3)
2004január (3)február (5)marec (3)apríl (3)máj (3)jún (1)júlaugustseptember (2)október (13)november (7)december (12)
2005január (9)február (11)marec (6)apríl (3)máj (8)jún (2)júlaugustseptember (5)október (6)november (7)december (6)
2006január (8)február (2)marec (7)apríl (4)máj (14)jún (8)júl (2)august (3)september (8)október (8)november (10)december (7)
2007január (7)február (6)marec (14)apríl (4)máj (16)jún (6)júl (2)august (1)september (4)október (14)november (11)december (6)
2008január (5)február (9)marec (11)apríl (20)máj (17)jún (7)júl (1)august (6)september (9)október (7)november (8)december (3)
2009január (10)február (7)marec (17)apríl (7)máj (14)jún (15)júl (3)august (3)september (3)október (6)november (12)december (8)
2010január (3)február (6)marec (7)apríl (6)máj (13)jún (5)júl (2)august (3)september (6)október (6)november (8)december (12)
2011január (3)február (6)marec (7)apríl (6)máj (20)jún (15)júl (3)august (3)september (14)október (13)november (9)december (10)
2012január (5)február (12)marec (3)apríl (8)máj (6)jún (9)júl (2)august (1)september (11)október (10)november (10)december (7)
2013január (2)február (6)marec (2)apríl (11)máj (10)jún (14)júl (4)augustseptember (9)október (7)november (9)december (4)
2014január (3)február (2)marec (6)apríl (7)máj (10)jún (5)júl (3)august (4)september (6)október (10)november (3)december (9)
2015január (7)február (10)marec (4)apríl (7)máj (8)jún (4)júl (3)august (3)september (4)október (7)november (11)december (8)
2016január (6)február (6)marec (7)apríl (12)máj (15)jún (20)júl (7)august (2)september (4)október (6)november (12)december (5)
2017január (9)február (8)marec (6)apríl (8)máj (12)jún (9)júl (1)augustseptemberoktóbernovemberdecember
 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: ucenie@srobarka.sk