Home

Čo je nové

Kalamajky sa prekladajú na 5.5.2017

Novinka
Čo je nové | 27. apríl 2017
Z dôvodu nepriaznivej predpovede počasia sa Kalamajky prekladajú na 5.5.2017

Konferencia mládeže – „Európa je aj tu - Kam ideš?"

Novinka
Čo je nové | 27. apríl 2017
Projekt nášho gymnázia s medzinárodnými partnermi z Maďarska a Litvy. Od apríla do novembra 2017 pripravuje PK NEJ spolu so žiakmi DSD-tried nový projekt. V rámci neho plánujeme spoluprácu s predstaviteľmi verejnej správy, obchodu, vedy, zástupcami nemeckých menšinových organizácií a so žiakmi DSD-tried z Maďarska a Litvy. Projekt finančne zastrešuje ZFA (Centrálna agentúra pre školy v zahraničí). V našom poslednom projekte Spurensuche (Po stopách nemeckej menšiny) sme sa venovali predovšetkým historickým otázkam. V projekte "Európa je aj tu - Kam ideš?" nás bude zaujímať pohľad do blízkej budúcnosti a zameriame sa na možnosti a perspektívy mladých ľudí. Po 20 rokoch slobody stagnuje na Slovensku populácie. Podobne je to v Maďarsku (viac ako 5%) a v Litve (pokles o viac ako 20%). Túžbou väčšiny študentov vysokých škôl na východnom Slovenskom je absolvovanie určitej doby štúdia mimo nášho regiónu alebo dokonca krajiny. Veľmi často sa potom rozhodnú, že opustia našu krajinu a budú žiť a pracovať v Anglicku, Írsku, Rakúsku, Španielsku či Nemecku. Mnoho mladých ľudí nevidí žiadnu budúcnosť pre seba v ich domovských krajinách. Prečo je to tak? Túto otázku si položíme v našom projekte a pokúsime sa s ňou vysporiadať z rôznych strán. Účastníci projektu – naši žiaci majú šancu získať nové poznatky, ktoré možno zmenia ich postoj k danej problematike. Spolu s verejnými predstaviteľmi chceme zistiť príčiny tejto situácie a preskúmať nové možnosti a perspektívy. Aby sme lepšie spoznali životné podmienky a príležitosti, ako aj celkovú situáciu, s ktorou sa musia vysporiadať mladí ľudia z okraja Európy, plánujeme návštevu našich projektových partnerov v Litve a Maďarsku Na záverečnej... viac

Ukážky testových úloh zo slovenského jazyka a matematiky na prijímacie pohovory

Novinka
Čo je nové | 26. apríl 2017
Vyskúšajte si prijímačkové testy z matematiky < PDF-M > a slovenského jazyka < PDF-SJ > < PDF-SJ-1 >

Robota vytlačili z 3D tlačiarne - Korzar 26.4.2017

Novinka
Čo je nové | 26. apríl 2017
< Korzár > KOŠICE. Jeden z humanoidov je v životnej veľkosti. Má už časť polovicu tela a jednu ruku, komponenty pochádzajú z Číny. Volajú ho aj prvý HUMANOIDný Šrobárčan. Pre slovenské školstvo nie sú roboty žiadna vzdialená budúcnosť. Na Gymnáziu Šrobárova 1 v Košiciach žiaci informatických tried a členovia informatického krúžku zostrojili svojho prvého humanoida. Povedali tak NIE klasickým metódam a formám vyučovania.

Súťaž o najlepší návrh na logo projektu

Novinka
Čo je nové | 24. apríl 2017
PK NEJ vyhlasuje súťaž o najlepší návrh na logo projektu s názvom "Jugendkonferenz: Europa ist hier - wo gehst du hin?" Namaľujte alebo nakreslite logo a vyhrajte zaujímavú cenu! Návrhy je potrebné odovzdať do 4.5.2017 členom PK NEJ (M. Oberhaus, Mgr.Z.Karkošiaková a Mgr.E.Šolcová).

PISA na našej škole

Novinka
Čo je nové | 11. apríl 2017
Naša škola bola vybraná do medzinárodnej štúdie Program medzinárodného hodnotenia žiakov, v skratke PISA. Testovanie sa uskutoční v dňoch 24.4. a 25.4.2017. Táto štúdia zisťuje, aké vedomosti majú žiaci narodení v roku 2001 z matematiky, čítania, prírodných vied a finančných záležitostí. Na testovaní sa zúčastní 2630 žiakov slovenských škôl. Slovenská republika je jednou z viac ako 80 krajín a vzdelávacích systémov, ktoré sú zapojené do štúdie PISA. Výsledky tejto štúdie môžu ovplyvniť budúcnosť vzdelávacej politiky v našej krajine.

Písomné skúšky DSD1

Novinka
Čo je nové | 7. apríl 2017
< foto > 6. apríla 2017 sa uskutočnila písomná časť medzinárodne uznávanej jazykovej skúšky Deutsches Sprachdiplom na nižšej jazykovej úrovni A2/B1. 41 našich žiakov sa popasovalo s posluchom, čítaním s porozumením a slohovou prácou. Tieto jazykové zručnosti budú centrálne opravované v SRN. Príprava na skúšku je súčasťou povinnej učebnej látky a obsahu hodín nemeckého jazyka, prebieha na vyučovacích hodinách pod vedením učiteľov nemeckého jazyka. Veríme, že všetci kandidáti uspejú a získaním certifikátu na úrovni B1 sa im otvoria dvere k ďalším možnostiam i k vyššiemu certifikátu DSD2 na úrovni B2/C1, ktorý majú žiaci taktiež možnosť na našej škole získať.

Kritériá Gymnázia Šrobárova 1 v Košiciach na prijatie do 1. ročníka v školskom roku 2017/2018

Novinka
Čo je nové | 4. apríl 2017
< pdf > Kritériá Gymnázia Šrobárova 1 v Košiciach na prijatie do 1. ročníka v školskom roku 2017/2018

Reportáž o návšteve kultúrneho atašé na našej škole

Novinka
Čo je nové | 24. marec 2017
< Video > RTVS - Reportáž o návšteve kultúrneho atašé na našej škole pri príležitosti ukončenia projektu Spurensuche.

Ústne skúšky DSD 1

Novinka
Čo je nové | 24. marec 2017
< foto > 23.3.2017 absolvovali naši žiaci ústnu časť skúšky DSD 1."Mündliche Kommunikation" pozostávala z troch častí: rozhovor s dvojčlennou skúšobnou komisiou na základné konverzačné témy, prezentácia žiaka na vybranú tému - monológ, rozhovor s komisiou na tému prezentácie. O celkovom výsledku skúšky budú žiaci informovaní až po ukončení centrálneho hodnotenia písomnej časti v Nemecku koncom školského roka. Členmi skúšobnej komisie boli Mgr. Karkošiaková Z., Mgr. Šolcová E., nemecký lektor M. Oberhaus, Mgr. Kristanová Ľ., Mgr. Bugorčíková D a Ing. Pejko O.

Máme krásne 1. miesto!

Novinka
Čo je nové | 24. marec 2017
V dňoch 22.3. a 23.3.2017 sa v Bratislave konalo celoštátne kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Košický kraj a našu školu reprezentovala Petra Jankurová, študentka III.D triedy. Opäť potvrdila, že patrí k absolútnej špičke, bez problémov si poradila so súpermi a umiestnila sa na úžasnom 1. mieste. Ku jedinečnému úspechu jej úprimne blahoželáme!

Robotika a 3D technológie na Šrobárke - Humanoid

Novinka
Čo je nové | 23. marec 2017
< foto > Po projekte vlastnej 3D tlačiarni sme sa rozhodli so žiakmi informatickej triedy a krúžku Informatiky vytvoriť humanoidného robota, ktorý nám vo výuke bude slúžiť na rozvoj algoritmického myslenia žiakov a zmysluplné využitie programovania v C++ Základnou inšpiráciou konštrukcie robota je projekt francúzskeho dizajnéra Gaela Langevina. Podľa neho sme vytlačili robota humanoidneho tvaru v životnej veľkosti.

Jugend debattiert international - východoslovenské finále

Novinka
Čo je nové | 22. marec 2017
< foto > 21.3.2017 sa na našej škole konala súťaž v debatovaní v nemeckom jazyku medzi školami východného Slovenska. Jugend debattiert international je súťaž v debate v nemeckom jazyku, ktorá poskytuje mladým ľuďom príležitosť kriticky sa vysporiadať s aktuálnymi politickými a spoločenskými témami. Projekt prispieva k politickému vzdelávaniu v strednej a východnej Európe a vyzdvihuje debatu ako prostriedok demokratického riešenia konfliktov. Debatovanie v cudzom jazyku zlepšuje jazykové znalosti účastníkov projektu a aktívne ich zapája do vyučovania. Stretávanie mládeže z rôznych krajín taktiež prispieva k porozumeniu medzi národmi. Jugend debattiert international je projekt Goetheho inštitútu, nadácie „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“, nadácie Hertie a Centrály pre zahraničné školstvo (Zentrallstelle für das Auslandsschulwesen). V náročnej súťaži nás reprezentovali Františka Dolinská (3.C), Erika Mederová (3.C) a Brian Gedeon (4.C), ktorý aj postúpil do celoslovenského finále, ktoré sa bude konať v júni v Bratislave. Prípravou na finále bude týždňový intenzívny tréning v SRN v Berlíne. Všetkým žiakom ďakujeme a víťazovi srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov!

Spoznali sme pocit šťastia po darovaní

Novinka
Čo je nové | 16. marec 2017
< foto > Šrobárčania potvrdili, že radosť a šťastie sa dávaním skutočne znásobuje, nezaháľali a boli jedným z úspešných činiteľov Valentínskeho súčinu. Mobilný odber krvi na našom Gymnáziu Šrobárova, sa konal vo štvrtok 02.03.2017. Krv prišli darovať zaľúbení i nezaľúbení darcovia a prvodarcovia, v počte 32 ochotných darcov. Úspešných darcov krvi sme mali 21, z toho prvodarcov bolo 14. Ďakujeme Vám! Šťastie máme v krvi, pod týmto mottom prebehla Valentínska kvapka krvi 2017, ktorú Slovenský Červený kríž odštartoval 13.02.2017. Cieľom kampane bolo osloviť darcov, najmä prvodarcov krvi. Kampaň každoročne organizuje Slovenský Červený kríž v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR (NTS SR) a hematologicko-transfúznymi oddeleniami (HTO) nemocníc. Dovidena na Študentskej kvapke krvi!

Máme dve tretie miesta!

Novinka
Čo je nové | 21. február 2017
Dňa 6.2.2017 sa uskutočnilo Krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku. Radka Slebodníková z II.D obsadila 3.miesto v kategórii 2A a Petra Juhásová zo IV.B získala 3.miesto vo frankofónnej kategórii 2C. Srdečne blahoželáme!

Máme prvé a druhé miesto!

Novinka
Čo je nové | 20. február 2017
15.2.2017 sa na UPJŠ uskutočnilo Krajské kolo Olympiády z anglického jazyka. Juraj Kmec zo IV.D triedy sa umiestnil na l.mieste v kategórii 2C1 a postupuje do celoštátneho kola. Karla Šimková z I.D triedy obsadila v kategórii 2A vynikajúce 2.miesto. Srdečne blahoželáme!

Intenzívny kurz DSD 1

Novinka
Čo je nové | 14. február 2017
< foto > Dňa 14.2.2017 sa v aule našej školy uskutočnil intenzívny kurz prípravy na skúšku DSD 1. Zúčastnili sa ho žiaci 3. a 4. ročníka, ktorí sa na túto skúšku prihlásili. Kurz zorganizovala PK NEJ - Mgr. Karkošiaková Z., Mgr.Šolcová E. a nemecký lektor Michael Oberhaus. Cieľom kurzu bolo upevnenie a rozšírenie si vedomostí nadobudnutých počas predchádzajúcich rokov, komunikácia v nemeckom jazyku a príprava žiakov na úspešné zvládnutie skúšok.

Šťastie máme v krvi

Novinka
Čo je nové | 14. február 2017
Šťastie máme v krvi, pod týmto mottom prebehne Valentínska kvapka krvi 2017, ktorú Slovenský Červený kríž odštartoval už tento týždeň. Radosť a šťastie sa dávaním znásobuje, preto aj Šrobárka nezaháľa a bude jedným z činiteľov „Valentínskeho súčinu“. Mobilný odber krvi na našom gymnáziu bude vo štvrtok 02.03.2017 od 8.00 hod., priamo v aule. Zaľúbení darcovia a prvodarcovia, všetky informácie získate a prihlásiť sa môžete u pp. Lechovej len do 25.02.2017. Darcovia krvi sa môžu zapojiť do súťaže fotopríbehmi, krátkymi videami, článkami, ktoré budú odmenené. Cieľom kampane je osloviť darcov, najmä prvodarcov krvi. Kampaň organizuje Slovenský Červený kríž v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR (NTS SR) a hematologicko-transfúznymi oddeleniami (HTO) nemocníc. Kampaň je chránená ochrannou známkou Slovenského Červeného kríža. Spoznávajme pocit šťastia po darovaní!

Kultúrny atašé SRN na Šrobárke

Novinka
Čo je nové | 13. február 2017
< foto > 9.2.2017 sa v aule našej školy uskutočnila záverečná prezentácia projektu Spurensuche (Po stopách nemeckej menšiny) a zároveň slávnostné odovzdávanie DSD 1 (Sprachdiplom). Pri tejto príležitosti k nám zavítal vzácny hosť pán Marian Gordzielik, novy tlačový a kultúrny atašé SRN na Slovensku. V rozhovore s vedením školy sa živo zaujímal o vyučovanie nemčiny na našej škole, skúšky DSD a aktivity a projekty v nemeckom jazyku. Naše pozvanie na prezentáciu prijali aj ďalší vzácni hostia, naši partneri v projekte: PaedDr. Ingrid Puchalová, PhD. z Katedry germanistiky na UPJŠ, Mgr. Ľubica Korečková z MPC, zástupcovia KDV (Karpatskonemecký spolok na Slovensku) a historik Dr. Ing. Milan Alexy. V rámci tejto prezentácie bola predstavená projektová kniha, ktorú sa nám podarilo vytvoriť. Žiakom, ktorí úspešne absolvovali DSD 1, srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov. Za prípravu záverečnej prezentácie ďakujeme žiakom DSD-tried (3.C a 4.C) a PK NEJ.

Základný lyžiarsky kurz

Novinka
Čo je nové | 10. február 2017
< foto > Na prelome januára a februára sa konal Základný lyžiarsky kurz pre prvákov. Žiaci mali výcvik v ski stredisku Bačova roveň, ktoré je situované na okraji obce Vyšná Boca v Nízkych Tatrách. Lyžiari boli aktívni nielen na svahu, ale aj počas večerných programov. Pre celý inštruktorský team (Mgr. Dana Bugorčíková, PaedDr. Zuzana Novotná, Mgr. Daniela Siváková, RNDr. Petra Lechová, Mgr. Peter Jano, Mgr. Slavomír Harabin, externý inštruktor zjazdového lyžovania Ľuboš Koštenský a externý inštruktor snowboardu Mgr. Marek Bendžala) bola radosť pracovať s takými aktívnymi žiakmi. Dobrú náladu posilnilo aj výborné počasie, ktoré nám tento rok prialo.

Archív

RokMesiac
1900január (1)februármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1901januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1902januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1903januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1904januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1905januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1906januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1907januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1908januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1909januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1910januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1911januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1912januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1913januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1914januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1915januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1916januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1917januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1918januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1919januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1920januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1921januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1922januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1923januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1924januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1925januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1926januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1927januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1928januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1929januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1930januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1931januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1932januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1933januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1934januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1935januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1936januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1937januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1938januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1939januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1940januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1941januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1942januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1943januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1944januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1945januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1946januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1947januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1948januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1949januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1950januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1951januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1952januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1953januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1954januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1955januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1956januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1957januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1958januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1959januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1960januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1961januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1962januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1963januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1964januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1965januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1966januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1967januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1968januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1969januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1970januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1971januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1972januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1973januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1974januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1975januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1976januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1977januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1978januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1979januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1980januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1981januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1982januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1983januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1984januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1985januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1986januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1987januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1988januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1989januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1990januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1991januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1992januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1993januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1994januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1995januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1996januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1997január (9)februármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1998januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1999januárfebruármarecaprílmáj (1)júnjúlaugustseptember (1)október (2)november (2)december (1)
2000január (3)február (2)marec (1)apríl (1)máj (1)jún (1)júlaugustseptember (2)október (3)november (8)december (6)
2001januárfebruár (5)marec (4)apríl (6)máj (3)jún (7)júlaugust (3)september (5)október (7)november (5)december (8)
2002január (4)február (5)marec (2)apríl (4)máj (4)júnjúl (5)augustseptember (5)októbernovember (3)december (5)
2003január (6)február (4)marec (13)apríl (5)máj (8)jún (7)júl (3)august (2)september (6)október (8)november (7)december (3)
2004január (3)február (5)marec (3)apríl (3)máj (3)jún (1)júlaugustseptember (2)október (13)november (7)december (12)
2005január (9)február (11)marec (6)apríl (3)máj (8)jún (2)júlaugustseptember (5)október (6)november (7)december (6)
2006január (8)február (2)marec (7)apríl (4)máj (14)jún (8)júl (2)august (3)september (8)október (8)november (10)december (7)
2007január (7)február (6)marec (14)apríl (4)máj (16)jún (6)júl (2)august (1)september (4)október (14)november (11)december (6)
2008január (5)február (9)marec (11)apríl (20)máj (17)jún (7)júl (1)august (6)september (9)október (7)november (8)december (3)
2009január (10)február (7)marec (17)apríl (7)máj (14)jún (15)júl (3)august (3)september (3)október (6)november (12)december (8)
2010január (3)február (6)marec (7)apríl (6)máj (13)jún (5)júl (2)august (3)september (6)október (6)november (8)december (12)
2011január (3)február (6)marec (7)apríl (6)máj (20)jún (15)júl (3)august (3)september (14)október (13)november (9)december (10)
2012január (5)február (12)marec (3)apríl (8)máj (6)jún (9)júl (2)august (1)september (11)október (10)november (10)december (7)
2013január (2)február (6)marec (2)apríl (11)máj (10)jún (14)júl (4)augustseptember (9)október (7)november (9)december (4)
2014január (3)február (2)marec (6)apríl (7)máj (10)jún (5)júl (3)august (4)september (6)október (10)november (3)december (9)
2015január (7)február (10)marec (4)apríl (7)máj (8)jún (4)júl (3)august (3)september (4)október (7)november (11)december (8)
2016január (6)február (6)marec (7)apríl (12)máj (15)jún (20)júl (7)august (2)september (4)október (6)november (12)december (5)
2017január (9)február (8)marec (6)apríl (8)májjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: ucenie@srobarka.sk