Home

Čo je nové

Spoznávame Slovensko

Novinka
Čo je nové | 15. november 2017
< Foto > Jeseň na Šrobárke každoročne patrí aj vzdelávacej literárno-dejepisnej exkurzii. S vyučujúcimi SJL a DEJ ju absolvovali študenti 2. a 3. ročníka. V zrekonštruovaných priestoroch 1. slovenského gymnázia v Revúcej sme si prezreli vzácnu expozíciu, dozvedeli sme sa veľa zaujímavého, posedeli si v dobových laviciach. Plní dojmov sme sa z Veľkej Revúcej presunuli do Betliara. Kaštieľ Andrássyovcov nás uchvátil svojím prepychom, zbierkou obrazov či poľovníckych trofejí. Príjemne unavení sme cestou domov skonštatovali, že naše Slovensko nás stále má čím zaujať a určite stojí za to ho detailnejšie spoznávať.

Úvodné stretnutie Turnaja mladých fyzikov

Novinka
Čo je nové | 15. november 2017
< Foto > V dňoch od 5.11 do 7.11 sa zúčastnili naši žiaci Samuel Paľo, Alex Poráč a Tomáš Sanislo úvodného stretnutia Turnaja mladých fyzikov v Bratislave. Obsahom stretnutia bola príprava na súťaž a objasnenie úloh, ktoré si žiaci majú pripraviť. Stretnutie prebiehalo formou prednášok, ktorými prezentovali pracovníci Slovenskej akadémie vied svoje riešenie úloh. Prednášky boli interaktívne a súčasťou boli aj experimenty na dôkaz fyzikálnych fenoménov. Aj týmto spôsobom sa snažíme na našej škole zvýšiť záujem o štúdium fyziky.

Noc na Šrobárke - fotoreportáž

Novinka
Čo je nové | 15. november 2017
< Foto > Noc na Šrobárke - fotoreportáž

Otvorená hodina NEJ pre ZŠ

Novinka
Čo je nové | 15. november 2017
< Foto > 14.4.2017 sme na našej škole privítali žiakov zo ZŠ, Novomeského 2, ktorí mali možnosť zúčastniť sa otvorenej hodiny nemeckého jazyka v 3.C (DSD) triede pod vedením nemeckého lektora pána Michaela Oberhausa a nášho dobrovoľníka Markusa Walpera. Po predstavení školy a programu DSD si pozreli simulované mikrodebaty našich žiakov v nemčine, ktorí neskôr odpovedali na ich zvedavé otázky.

Výstava BODY THE EXHIBITION

Novinka
Čo je nové | 14. november 2017
Dňa 8.11.2017 sa vybraná skupina 40 žiakov tretích a štvrtých ročníkov, pod vedením pp. Prokaiovej a Letošníkovej zúčastnila na výstave fascinujúcim svetom nášho tela, s detailným pohľadom hlboko pod kožu od hlavy až k pätám. Na výstave sme mali možnosť vidieť kostrový systém, svalstvo, reprodukčné orgány, dýchacie orgány, krvný obeh a ďalšie časti ľudského tela. Špeciálna galéria bola venovaná detailnému vývoju ľudského plodu. Galérie sú doplnené veľkoplošnými obrazovkami s 3D animáciami a dokumentmi. Exponáty výstavy sú v rôznych pozíciách a umožnia tak návštevníkom odhaliť všetko to, čo sa deje v ich tele pri pohybe, športe i odpočinku. V každej galérii sme mali sprievodcu a odborný výklad k jednotlivým exponátom, ktorý nám zodpovedal aj na laické otázky. Výstava presahuje svojím rozsahom všetko, čo bolo doposiaľ možné vidieť v Európe. Na viac ako 2000 m² sa návštevníci zoznámia so stovkami dokonale pripravených exponátov. Výstava BODY THE EXHIBITION je neuveriteľným zdrojom poznania a má zároveň veľký vplyv na životný štýl návštevníkov. Vidieť na vlastné oči čierne pľúca fajčiara alebo pečeň napadnutú rakovinou je pre mnohých ľudí nielen šokujúce, ale najmä vedie k zamysleniu. Ďakujeme pánom vodičom za príjemnú a najmä bezpečnú prepravu autobusom.

VIII. ročník projektu Staromestský turnaj v basketbale - I. miesto

Novinka
Čo je nové | 9. november 2017
< Foto > Dňa 09.11.2017 sa v Angels Aréne Košice uskutočnil "Staromestský turnaj v basketbale". Naše zmiešané družstvo v zložení: Martin Mičieta (IV.A), Patrik Vodila (IV.B), Dominik Novotný (III.C), Peter Tomko (III.B), Igor Poliakov (II.C), Sohpia Tokoly (II.B), Emília Kipikašová (I.A) a Diana Čavarová (I.B) získalo prvé miesto a Pohár starostu MČ Staré Mesto Košice. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu.

Reportáž o našom projekte na RTVS

Novinka
Čo je nové | 8. november 2017
< video > Reportáž o našom projekte na RTVS

Regionálne finále v bedmintone - 2. miesto

Novinka
Čo je nové | 7. november 2017
< Foto > Regionálne finále v bedmintone- 2. miesto Marián Lipták zo IV.B a Daniel Dzurňák z II.D získali 2. miesto v bedmintone na regionálnom finále DŠS KSK 2017/18. Blahoželáme!

Šrobárčania úspešne darovali krv

Novinka
Čo je nové | 6. november 2017
< Foto >Na našom Gymnáziu sa mobilný odber krvi uskutočnil dňa 24.októbra 2017 v Aule školy. Ochotných „dať 4 deci“ bolo spolu 31 darcov, z toho až 27 úspešných. Najviac nás teší 16 prvodarcov! Ďakujeme všetkým pravidelným darcom a prvodarcom za odvahu, ktorú týmto humánnym činom preukázali a možno tou svojou "kvapkou krvi" zachránili ľudský život. Zároveň ďakujeme Krúžku prvej pomoci a všetkým, ktorí sa akoukoľvek formou podieľali na úspešnom priebehu Študentskej kvapky krvi 2017. Vidíme sa na Valentína!

Náš prvý humanoidný žiak Šrobko mal na výstave úspech

Novinka
Čo je nové | 6. november 2017
< Foto > V dňoch 24.10. a 25.10.2017 sa na SOŠ Ostrovského konala výstava stredných škôl Správna voľba povolania, na ktorej naši učitelia a žiaci zanietene reprezentovali našu školu. Stánok našej školy sa stretol s veľkým záujmom, úspech zožala najmä 3D tlačiareň a náš prvý humanoidný žiak Šrobko.

Výsledky hlasovania hlasovania výtvarnej súťaže

Novinka
Čo je nové | 3. november 2017
< Foto > Po skončení hlasovania výtvarnej súťaže Červené stužky, do slovenského kola v Žiline, postúpili tieto tri výtvarné návrhy, autorov: Igor Poliakov II.C Ema Šišková I.B Olívia Olhová I.A

Pozvánka na rodičovské združenie

Novinka
Čo je nové | 2. november 2017
Vážení rodičia, pozývame Vás na rodičovské združenie, ktoré sa pre všetky triedy uskutoční dňa 09. 11. 2017 (štvrtok) od 17:00 hod. do 17:30 hod. V čase od 17:30 hod. do 18:30 hod. bude prebiehať informačná časť. (možné individuálne stretnutia s vyučujúcimi)

Krajské kolo v bedmintone chlapcov -3. miesto

Novinka
Čo je nové | 30. október 2017
< Foto > Marián Lipták zo IV.B a Daniel Dzurňák z II.D získali 3. mieso v krajskom kole na bedmintone chlapcov strednýh škôl, organizátorom bola organizácia Školský šport, podporovaný MŠ SR. Blahoželáme!

Projekt Jugendkonferenz (Konferencia mládeže)

Novinka
Čo je nové | 24. október 2017
< PDF1 > < PDF2 > < Foto > 11.10.2017 -13.10.2017 sa na našej škole uskutočnila Medzinárodná konferencia mládeže s účasťou žiakov a učiteľov z Eötvös József Gimnázium z mesta Tata v Maďarsku. Téma projektu bola "Európa je aj tu - Kam ideš?" a nás zaujímal pohľad do blízkej budúcnosti a zamerali sme sa na možnosti a perspektívy mladých ľudí na východnom Slovensku a v Maďarsku. Naše gymnázium reprezentovali žiaci DSD-tried (III.C a II.C). V rámci programu nechýbala návšteva letiska v Košiciach a Leteckej fakulty TU v Košiciach. Na letisku nás privítal pán Rado Mlýnek, bývalý absolvent nášho gymnázia, ktorý nám priblížil prácu na letisku, informoval nás o význame letiska pre mesto a ukázal zaujímavé zákutia. Na Leteckej fakulte TU sa nám venoval Mgr. Peter ČEKAN, PhD., prodekan pre rozvoj, s ktorým sme absolvovali prehliadku priestorov fakulty a dozvedeli sa veľa zaujímavostí o tejto škole. Ďalšou našou zastávkou bola firma T-Systems, s ktorou sme už spolupracovali na viacerých projektoch. Pán Ing. Martin Džbor, PhD, MBA, riaditeľ pre Strategický rozvoj, tiež náš bývalý absolvent, si spolu so svojimi kolegami pre nás pripravili zaujímavý program v nemčine, v ktorom nám ukázali možnosti pre mladých ľudí v Košiciach. Počas prezentácií rezonovala najmä potreba učenia sa nemeckého jazyka. Bývalí Šrobárčania, pracujúci vo firme, nám priblížili svoju pracovnú kariéru a možnosti, ktoré im firma ponúkla. Posledný deň pracovali v aule školy spolu v skupinách naši a maďarskí žiaci na téme, ktorá bola spojená s projektom. Vytvorili zaujímavé prezentácie... viac

SOČ aj na našej škole

Novinka
Čo je nové | 24. október 2017
Stredoškolská odborná činnosť je dobrovoľná záujmová činnosť žiakov denného štúdia stredných škôl. Prácu riešia žiaci samostatne, alebo za pomoci konzultanta. Výsledkom iniciatívy stredoškoláka je písomná práca, ktorá sa predkladá odbornej hodnotiacej komisii na posúdenie. Súťaž je zameraná na 17 odborných oblastí, ktorej cieľom je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov SŠ. Jednotlivé termíny pre obvodné, krajské a celoštátne kolá, informácie o odboroch, úlohy a ďalšie základné informácie, nájdete na nástenke pri učebni č.d. 90, ako aj na webovej stránke www.rcm.sk. Organizačno – technické zabezpečenie 40. ročníka SOČ v šk. roku 2017/2018 má na našej škole na starosti pp. Letošníková, u ktorej získate aj všetky podrobnejšie informácie. Súčasťou je aj vlastná verejná obhajoba práce, ktorá Vás určite naštartuje v príprave na ďalšie obhajoby prác 

Aj Tvoj hlas rozhodne

Novinka
Čo je nové | 23. október 2017
< HLASUJ > V rámci Dňa boja proti AIDS 1.12.2017 sme uskutočnili školské kolo výtvarnej súťaže Pohľadnica pre Červené stužky. Prvým sitom prešlo 12 najkrajších pohľadníc. Zapoj sa aj Ty do hlasovania o tom, ktoré tri pohľadnice nás budú reprezentovať v slovenskom kole. Hlasovať môžeš do 27.10.2017 tu: Podmienkou hlasovania je účet na Googli. Svojim hlasom podporíš Kampaň Červené stužky.

SÚŤAŽ v 3D tlači - školské kolo

Novinka
Čo je nové | 19. október 2017
SÚŤAŽ v 3D tlači. Školské kolo sa uskutoční v novembri. V prípade záujmu sa prihláste v kabinete Informatiky. V rámci súťaže budú súťažiaci za pomoci fyzického modelu, alebo technického výkresu modelovať 3D objekt a následne vytlačia na 3D tlačiarni.

IT akadémia súťaže Informatika a Matematika

Novinka
Čo je nové | 19. október 2017
< ITAKADÉMIA > V projekte IT akadémia do ktorého je zapojená aj naša škola sa organizujú rôzne podujatia. Vrámci projektu budú prebiehať aj nasledujúce súťaže ako napr. jednodňové tímové súťaže, súťaže jednotlivcov, ale tiež aj viackolové súťaže, ktoré vrcholia záverečným kolom.

ZBER PAPIERA - najviac vyzbierala trieda 3.C

Novinka
Čo je nové | 18. október 2017
Papier predstavuje dôležitý materiál, ktorý je súčasťou nášho každodenného života, a jeho spotreba v súčasnej spoločnosti prudko stúpa. Žiakov nášho gymnázia sa snažíme viesť k zodpovednému prístupu k ochrane životného prostredia. A práve preto sa začiatkom októbra na škole uskutočnil tradičný jesenný zber papiera. Žiaci boli motivovaní ziskom jedného dňa voľna. V rámci súťaženia medzi triedami skončila na treťom mieste trieda 1.C, na druhom 1.D a najviac vyzbierala trieda 3.C, ktorá získala aj hlavnú cenu – sľúbený jeden deň voľna. Blahoželáme a ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili zberu papiera a ukázali, že im záleží na našich lesoch.

Imatrikulačný ples - Dom umenia 6.10.2017

Novinka
Čo je nové | 11. október 2017
< Foto > Imatrikulačný ples - Dom umenia 6.10.2017

Archív

RokMesiac
1900januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóber (1)novemberdecember
1901januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1902januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1903januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1904januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1905januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1906januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1907januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1908januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1909januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1910januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1911januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1912januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1913januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1914januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1915januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1916januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1917januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1918januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1919januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1920januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1921januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1922januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1923januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1924januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1925januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1926januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1927januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1928januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1929januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1930januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1931januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1932januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1933januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1934januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1935januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1936januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1937januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1938januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1939januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1940januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1941januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1942januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1943januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1944januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1945januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1946januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1947januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1948januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1949januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1950januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1951januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1952januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1953januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1954januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1955januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1956januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1957januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1958januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1959januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1960januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1961januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1962januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1963januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1964januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1965januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1966januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1967januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1968januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1969januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1970januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1971januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1972januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1973januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1974januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1975januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1976januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1977januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1978januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1979januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1980januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1981januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1982januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1983januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1984januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1985januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1986januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1987januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1988januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1989januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1990január (1)februármarecaprílmájjúnjúlaugust (1)september (1)októbernovemberdecember
1991januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1992januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1993januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1994januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1995januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1996januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1997január (9)februármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1998januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1999januárfebruármarecaprílmáj (1)júnjúlaugustseptember (1)október (2)november (2)december (1)
2000január (3)február (2)marec (1)apríl (1)máj (1)jún (1)júlaugustseptember (2)október (3)november (8)december (6)
2001januárfebruár (5)marec (4)apríl (6)máj (3)jún (7)júlaugust (3)september (5)október (7)november (5)december (8)
2002január (4)február (5)marec (2)apríl (4)máj (4)júnjúl (5)augustseptember (5)októbernovember (3)december (5)
2003január (6)február (4)marec (13)apríl (5)máj (8)jún (7)júl (3)august (2)september (6)október (8)november (7)december (3)
2004január (3)február (5)marec (3)apríl (3)máj (3)jún (1)júlaugustseptember (2)október (13)november (7)december (12)
2005január (9)február (11)marec (6)apríl (3)máj (8)jún (2)júlaugustseptember (5)október (6)november (7)december (6)
2006január (8)február (2)marec (7)apríl (4)máj (14)jún (8)júl (2)august (3)september (8)október (8)november (10)december (7)
2007január (7)február (6)marec (14)apríl (4)máj (16)jún (6)júl (2)august (1)september (4)október (14)november (11)december (6)
2008január (5)február (9)marec (11)apríl (20)máj (17)jún (7)júl (1)august (6)september (9)október (7)november (8)december (3)
2009január (10)február (7)marec (17)apríl (7)máj (14)jún (15)júl (3)august (3)september (3)október (6)november (12)december (8)
2010január (3)február (6)marec (7)apríl (6)máj (13)jún (5)júl (2)august (3)september (6)október (6)november (8)december (12)
2011január (3)február (6)marec (7)apríl (6)máj (20)jún (15)júl (3)august (3)september (14)október (13)november (9)december (10)
2012január (5)február (12)marec (3)apríl (8)máj (6)jún (9)júl (2)august (1)september (11)október (10)november (10)december (7)
2013január (2)február (6)marec (2)apríl (11)máj (10)jún (14)júl (4)augustseptember (9)október (7)november (9)december (4)
2014január (3)február (2)marec (6)apríl (7)máj (10)jún (5)júl (3)august (4)september (6)október (10)november (3)december (9)
2015január (7)február (10)marec (4)apríl (7)máj (8)jún (4)júl (3)august (3)september (4)október (7)november (11)december (8)
2016január (6)február (6)marec (7)apríl (12)máj (15)jún (20)júl (7)august (2)september (4)október (6)november (12)december (5)
2017január (9)február (8)marec (6)apríl (8)máj (12)jún (13)júl (4)august (3)september (10)október (16)november (12)december
 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: nikto@srobarka.sk