Home

Čo je nové

Aj Tvoj hlas rozhodne

Novinka
Čo je nové | 23. október 2017
V rámci Dňa boja proti AIDS 1.12.2017 sme uskutočnili školské kolo výtvarnej súťaže Pohľadnica pre Červené stužky. Prvým sitom prešlo 12 najkrajších pohľadníc. Zapoj sa aj Ty do hlasovania o tom, ktoré tri pohľadnice nás budú reprezentovať v slovenskom kole. Hlasovať môžeš do 27.10.2017 tu: https://goo.gl/forms/cJNmS4MDe1XRbd1x1 Podmienkou hlasovania je účet na Googli. Svojim hlasom podporíš Kampaň Červené stužky.

SÚŤAŽ v 3D tlači - školské kolo

Novinka
Čo je nové | 19. október 2017
SÚŤAŽ v 3D tlači. Školské kolo sa uskutoční v novembri. V prípade záujmu sa prihláste v kabinete Informatiky. V rámci súťaže budú súťažiaci za pomoci fyzického modelu, alebo technického výkresu modelovať 3D objekt a následne vytlačia na 3D tlačiarni.

IT akadémia súťaže Informatika a Matematika

Novinka
Čo je nové | 19. október 2017
< ITAKADÉMIA > V projekte IT akadémia do ktorého je zapojená aj naša škola sa organizujú rôzne podujatia. Vrámci projektu budú prebiehať aj nasledujúce súťaže ako napr. jednodňové tímové súťaže, súťaže jednotlivcov, ale tiež aj viackolové súťaže, ktoré vrcholia záverečným kolom.

ZBER PAPIERA - najviac vyzbierala trieda 3.C

Novinka
Čo je nové | 18. október 2017
Papier predstavuje dôležitý materiál, ktorý je súčasťou nášho každodenného života, a jeho spotreba v súčasnej spoločnosti prudko stúpa. Žiakov nášho gymnázia sa snažíme viesť k zodpovednému prístupu k ochrane životného prostredia. A práve preto sa začiatkom októbra na škole uskutočnil tradičný jesenný zber papiera. Žiaci boli motivovaní ziskom jedného dňa voľna. V rámci súťaženia medzi triedami skončila na treťom mieste trieda 1.C, na druhom 1.D a najviac vyzbierala trieda 3.C, ktorá získala aj hlavnú cenu – sľúbený jeden deň voľna. Blahoželáme a ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili zberu papiera a ukázali, že im záleží na našich lesoch.

Projekt Jugendkonferenz (Konferencia mládeže)

Novinka
Čo je nové | 17. október 2017
< PDF > 11.10.2017 -13.10.2017 sa na našej škole uskutočnila Medzinárodná konferencia mládeže s účasťou žiakov a učiteľov z Eötvös József Gimnázium z mesta Tata v Maďarsku. Téma projektu bola "Európa je aj tu - Kam ideš?" a nás zaujímal pohľad do blízkej budúcnosti a zamerali sme sa na možnosti a perspektívy mladých ľudí na východnom Slovensku a v Maďarsku. Naše gymnázium reprezentovali žiaci DSD-tried (III.C a II.C). V rámci programu nechýbala návšteva letiska v Košiciach a Leteckej fakulty TU v Košiciach. Na letisku nás privítal pán Rado Mlýnek, bývalý absolvent nášho gymnázia, ktorý nám priblížil prácu na letisku, informoval nás o význame letiska pre mesto a ukázal zaujímavé zákutia. Na Leteckej fakulte TU sa nám venoval Mgr. Peter ČEKAN, PhD., prodekan pre rozvoj, s ktorým sme absolvovali prehliadku priestorov fakulty a dozvedeli sa veľa zaujímavostí o tejto škole. Ďalšou našou zastávkou bola firma T-Systems, s ktorou sme už spolupracovali na viacerých projektoch. Pán Ing. Martin Džbor, PhD, MBA, riaditeľ pre Strategický rozvoj, tiež náš bývalý absolvent, si spolu so svojimi kolegami pre nás pripravili zaujímavý program v nemčine, v ktorom nám ukázali možnosti pre mladých ľudí v Košiciach. Počas prezentácií rezonovala najmä potreba učenia sa nemeckého jazyka. Bývalí Šrobárčania, pracujúci vo firme, nám priblížili svoju pracovnú kariéru a možnosti, ktoré im firma ponúkla. Posledný deň pracovali v aule školy spolu v skupinách naši a maďarskí žiaci na téme, ktorá bola spojená s projektom. Vytvorili zaujímavé prezentácie so svojimi poznatkami a postrehmi z návštev našich projektových partnerov. Ďakujeme... viac

Imatrikulačný ples - Dom umenia 6.10.2017

Novinka
Čo je nové | 11. október 2017
< Foto > Imatrikulačný ples - Dom umenia 6.10.2017

Študentská kvapka krvi

Novinka
Čo je nové | 11. október 2017
< INFO > „TO NEDÁŠ 4 DECI?“ je hlavná myšlienka kampane Študentská kvapka krvi 2017. Na našom gymnáziu sa mobilný odber uskutoční dňa 24.októbra 2017 (utorok) od 8.00 hod. v Aule školy, v spolupráci s NTS SR Košice. Vyzývame všetkých darcov, najmä prvodarcov aby nabrali odvahu a prišli darovať krv. Svoje pevné odhodlanie nahláste čím skôr pp.Letošníkovej, max. do 20.10.2017. Potrebné informácie získate aj na adrese http://kosice.redcross.sk/podmienky_pre_darovanie_krvi . Šrobárčania TO opäť dajú!

Ekologické účelové cvičenie - info

Novinka
Čo je nové | 10. október 2017
12.10.2017 sa uskutoční EÚC pre žiakov 1. a 2. ročníka. Zraz je o 8:30 na štadióne Lokomotívy. Nezabudnite na vhodné športové oblečenie.

Školské kolo ZENITu 18. októbra 2017 (súťaž v programovaní)

Novinka
Čo je nové | 5. október 2017
< ZENIT > Školské kolo ZENITu v roku 2017/2018 sa bude konať 18. októbra 2017. V prípade záujmu sa prihláste v kabinete informatiky. Môžte sa zaregistrovať. Po registrácii bude možné pozieť si úlohy a výsledky z minulých rokov a tiež si tieto úlohy v rámci tréningu skúsiť vyriešiť.

Sympózium k ukončeniu projektu FALINAR

Novinka
Čo je nové | 5. október 2017
< Foto > Trinásti žiaci III.C triedy, ktorí majú rozšírené vyučovanie nemeckého jazyka, sa dňa 3.10.2017 zúčastnili medzinárodného sympózia, organizovaného v rámci ukončenia projektu FALINAR. Toto sympózium sa uskutočnilo v priestoroch Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. Pri projekte Falinar išlo o vývoj metodických a učebných online-nástrojov a ich využitie pre vzdelávanie v cestovnom ruchu. Na projekte spolupracovali okrem TU Košice, Katedra jazykov,aj medzinárodní partneri: Filozofická fakulta Sveučilište Rijeka, Chorvátsko, univerzita z Cypru a Inštitút pre medzinárodnú komunikáciu, Erfurt, SRN. Cieľom projektu bolo vytvoriť online kurz, ktorý je verejne prístupný, so zameraním na oblasť Medicína, Bezpečnosť a Životné prostredie. https://falinar.tuke.sk/moodle/ Podujatie sa našim žiakom páčilo, pretože mali možnosť vidieť ako vyzerá a funguje projektová práca na vysokej škole. V rámci vyučovania nemeckého jazyka sa budeme snažiť použiť dané materiály, aby sme zlepšili jazykové kompetencie žiakov. Za pedagógov za tohto vydareného podujatia zúčastnili M.Oberhaus a Z.Karkošiaková.

DOD UPJŠ

Novinka
Čo je nové | 4. október 2017
Žiaci 4. ročníka, ktorí sa zúčastnia DOD na UPJŠ sa učia 1., 6. a 7. vyučovaciu hodinu. Stretnutie pred odchodom na vrátnici školy o 8:50.

Nemčina je výhodou

Novinka
Čo je nové | 4. október 2017
< Tlačová správa > Nemčina sa stáva na slovenskom pracovnom trhu čoraz viac nedostatkovým tovarom. Ukazujú to čísla prieskumu v nemecko-rakúsko-slovenskom podnikateľskom prostredí, ktoré predstavila AHK Slowakei / Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora a Wirtschaftskammer v Goethe-Institut v Bratislave. Za prítomnosti veľvyslancov Rakúska a Nemecka apelovali na ľudí, aby sa viac učili po nemecky. Od politikov podnikatelia očakávajú, že sa zlepšia rámcové podmienky v slovenskom vzdelávaní.

Medzinárodný maratón mieru

Novinka
Čo je nové | 3. október 2017
< Foto > Prvú októbrovú nedeľu sa v Košiciach uskutočnil 94. ročník Medzinárodného maratónu mieru, najstaršieho maratónu v Európe. Naša škola sa každoročne zapája do organizácie tohto výnimočného podujatia a na rôznych úsekoch zabezpečuje spolu s ďalšími dobrovoľníkmi jeho priebeh. Tentokrát pomáhali 30-ti žiaci pod vedením p.p.Novotnej, p.p.Bugorčíkovej a p.p.Sivákovej. Mali na starosti osviežovaciu stanicu pred štadiónom Lokomotívy a občerstvovaciu stanicu v areáli parku na Aničke. Okolo týchto staníc prešlo viac ako 7000 bežcov a jedným z nich bola aj naša p.p.Šolcová, ktorej sa podarilo zdolať polmaratón. K tomuto úspechu jej srdečne gratulujeme a veríme, že budúci ročník obohatia MMM svojou účasťou viacerí Šrobárčania.

Európska Noc výskumníkov 2017

Novinka
Čo je nové | 3. október 2017
< Foto > Dňa 29.9.2017 sa kolektív 1.C triedy pod vedením pp. Letošníkovej a Palenčárovej zúčastnil festivalu vedy na Slovensku v priestoroch obchodného centra Atrium Optima Košice, kde boli umiestnené vedecké stánky a prezentácie z regionálnych univerzít – Technickej univerzity v Košiciach, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Prešovskej univerzity v Prešove, a výskumných ústavov Slovenskej akadémie vied. Predstavili sa aj vedci prostredníctvom prednášok o atraktívnych a pútavých témach. Pripravené boli aj zaujímavé vedomostné súťaže a kvízy v ktorých sme mohli naplno prejaviť svoju fantáziu, kreativitu, vedomosti a najmä vášeň pre vedu a poznanie. Výskumníci sú medzi nami a chcú sa priblížiť verejnosti ako „obyčajní“ ľudia s neobyčajným povolaním. Vysvetliť, čo ich priviedlo k povolaniu výskumníka, čo ich motivuje k neustálemu bádaniu, aké otázky si najčastejšie kladú, k čomu ich práca priviedla a najmä kde je možné výsledky ich výskumu uplatniť v bežnom živote. Mottom festivalu bolo „Made by Science – Vytvorené vedou“ Každodenne využívame tisícky výsledkov vedy a inovácií, počnúc ranným budíkom až po zhasnutie večernej lampy bez toho, aby sme si to uvedomovali. Noc výskumníkov 2017 nám poodhalila vedu našej každodennej rutiny

Camp Šrobárky 2017* (*s podporou spoločnosti GlobalLogic Slovensko a Občianskeho združenia Priatelia Šrobárky)

Novinka
Čo je nové | 29. september 2017
< Foto > V dňoch 9. – 11. 9. 2017 sa v penzióne Pod lesom v Dolnom Smokovci uskutočnil 10. ročník sústredenia Camp Šrobárky. Na sústredení sa zúčastnilo spolu 34 žiakov gymnázia, pracujúcich v matematickom, informatickom, zdravotníckom a kalamajkovom krúžku. Vedúcim sústredenia (p. prof. Spišiak, p. prof. Labunová, p. prof. Letošníková) pri zabezpečovaní programu sústredenia a činnosti krúžkov pomáhali 2 inštruktori spomedzi absolventov našej školy, ktorí v minulosti pracovali v týchto krúžkoch. Počas sústredenia sa vo vyhradenom čase jednotlivé krúžky venovali oddelene svojej odbornej činnosti a zvyšný čas mali vyplnený spoločnými aktivitami – celodenná turistika (Hrebienok – Zamkovského chata – Téryho chata – Priečne sedlo (2352 m n. m.) – Zbojnícka chata – Hrebienok), vychádzka, večerné programy, grilovačka. Všetci účastníci sústredenia sa pričinili o pracovnú a pritom veľmi priateľskú atmosféru a odmenou im sú pevnejšie kamarátstva a neopakovateľné dojmy a zážitky, ktoré si zo sústredenia (s tradične neskorými večierkami...) odniesli a o ktorých sa viac dozviete v nasledujúcich číslach školského časopisu. Veľké poďakovanie patrí spoločnosti GlobalLogic Slovensko a Občianskemu združeniu Priatelia Šrobárky, ktoré podporili sústredenie finančným príspevkom na úhradu väčšiny nákladov.

Školská psychologička

Novinka
Čo je nové | 28. september 2017
Od 19. septembra 2017 je všetkým študentom, ale aj pedagogickým pracovníkom a rodičom na škole v miestnosti č. 103 k dispozícii školská psychologička Mgr. Stanislava Hučková. V prípade akýchkoľvek osobných, vzťahových či študijných otázok a problémov, ktoré vás zaťažujú, si pokojne dohodnite individuálne stretnutie: telefonicky na čísle 0948 157 168 alebo emailom na huckovastanka@gmail.com

Zber papiera - aj BUDÚCI týždeň

Novinka
Čo je nové | 28. september 2017
Zber papiera. Tento týždeň prebieha na našej škole zber papiera. Kontajner sa nachádza na veľkom školskom dvore a bude sprístupnený každé ráno pred 1.vyučovacou hodinou (7:30 - 8:00) a počas veľkej prestávky (10:30 - 10:50). Trieda, ktorá vyzbiera najviac papiera dostane 1 deň voľna v júni navyše ku školskému výletu. Zapoj sa a pomôž škole a svojej triede.

Európsky deň jazykov

Novinka
Čo je nové | 26. september 2017
< Video > 26. septembra si každoročne pripomíname Európsky deň jazykov . Tento deň je oslavou jazykovej rôznorodosti kontinentu s viac ako 200 európskymi jazykmi, 24 úradnými jazykmi EÚ, približne 60 regionálnymi a menšinovými jazykmi a mnohými ďalšími jazykmi, ktorými hovoria ľudia z iných častí sveta. Oslava tohto dňa je príležitosťou zvýšiť povedomie o veľkej rozmanitosti jazykov v Európe, podporiť kultúrnu a jazykovú rôznorodosť, podporiť ľudí všetkých vekových kategórií, aby sa učili jazyky. Znalosť viacerých jazykov zvyšuje šance nájsť si zamestnanie a pomáha podnikom rásť. Európsky deň jazykov bol vyhlásený Radou Európy, ktorá zastupuje 800 miliónov Európanov zo 47 krajín. Do podujatí súvisiacich s Európskym dňom jazykov sa zapájajú mnohé jazykové a kultúrne inštitúcie, združenia, univerzity, a najmä školy. Po prvýkrát sa tento deň slávil v roku 2001 – Európskom roku jazykov – a odvtedy si ho pripomíname každoročne.

Nový dobrovoľník zo SRN

Novinka
Čo je nové | 25. september 2017
< Harmonogram >„Kulturweit“, projekt Nemeckej komisie UNESCO v spolupráci s Ministerstvom zahraničia, je určený pre mladých nemeckých dobrovoľníkov, ktorí pôsobia v krajinách východnej a strednej Európy. Naše gymnázium už niekoľko rokov s projektom dobrovoľnej služby spolupracuje. V tomto školskom roku sme privítali Markusa Walpera z mesta Brunsbüttel , ktorého úlohou bude podpora vyučovania nemčiny na našej škole - účasť na vyučovacích hodinách, pomoc s prípravou skúšok DSD 1 a 2, príprava prezentácií, debaty v nemeckom jazyku a pomoc pri projektoch PK NJ. Markus sa na spoluprácu s našimi žiakmi teší a dúfa, že spozná slovenskú kultúru a naučí sa aj po slovensky.

Android Akadémia

Novinka
Čo je nové | 25. september 2017
< FB > Chceš sa stať programátorom aplikácií pre Android? Sprav prvý krok a zúčastni sa Android akadémie 2017/2018. Akadémia je určená pre študentov, budúcich programátorov a vhodná ako úvod do vývoja aplikácií pre Android. Ďalšie info

Archív

RokMesiac
1900januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóber (1)novemberdecember
1901januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1902januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1903januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1904januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1905januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1906januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1907januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1908januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1909januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1910januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1911januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1912januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1913januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1914januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1915januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1916januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1917januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1918januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1919januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1920januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1921januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1922januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1923januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1924januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1925januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1926januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1927januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1928januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1929januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1930januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1931januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1932januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1933januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1934januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1935januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1936januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1937januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1938januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1939januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1940januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1941januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1942januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1943januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1944januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1945januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1946januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1947januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1948januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1949januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1950januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1951januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1952januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1953januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1954januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1955januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1956januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1957januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1958januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1959januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1960januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1961januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1962januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1963januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1964januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1965januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1966januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1967januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1968januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1969januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1970januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1971januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1972januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1973januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1974januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1975januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1976januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1977januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1978januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1979januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1980januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1981januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1982januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1983januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1984januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1985januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1986januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1987januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1988januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1989januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1990január (1)februármarecaprílmájjúnjúlaugust (1)september (1)októbernovemberdecember
1991januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1992januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1993januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1994januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1995januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1996januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1997január (9)februármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1998januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1999januárfebruármarecaprílmáj (1)júnjúlaugustseptember (1)október (2)november (2)december (1)
2000január (3)február (2)marec (1)apríl (1)máj (1)jún (1)júlaugustseptember (2)október (3)november (8)december (6)
2001januárfebruár (5)marec (4)apríl (6)máj (3)jún (7)júlaugust (3)september (5)október (7)november (5)december (8)
2002január (4)február (5)marec (2)apríl (4)máj (4)júnjúl (5)augustseptember (5)októbernovember (3)december (5)
2003január (6)február (4)marec (13)apríl (5)máj (8)jún (7)júl (3)august (2)september (6)október (8)november (7)december (3)
2004január (3)február (5)marec (3)apríl (3)máj (3)jún (1)júlaugustseptember (2)október (13)november (7)december (12)
2005január (9)február (11)marec (6)apríl (3)máj (8)jún (2)júlaugustseptember (5)október (6)november (7)december (6)
2006január (8)február (2)marec (7)apríl (4)máj (14)jún (8)júl (2)august (3)september (8)október (8)november (10)december (7)
2007január (7)február (6)marec (14)apríl (4)máj (16)jún (6)júl (2)august (1)september (4)október (14)november (11)december (6)
2008január (5)február (9)marec (11)apríl (20)máj (17)jún (7)júl (1)august (6)september (9)október (7)november (8)december (3)
2009január (10)február (7)marec (17)apríl (7)máj (14)jún (15)júl (3)august (3)september (3)október (6)november (12)december (8)
2010január (3)február (6)marec (7)apríl (6)máj (13)jún (5)júl (2)august (3)september (6)október (6)november (8)december (12)
2011január (3)február (6)marec (7)apríl (6)máj (20)jún (15)júl (3)august (3)september (14)október (13)november (9)december (10)
2012január (5)február (12)marec (3)apríl (8)máj (6)jún (9)júl (2)august (1)september (11)október (10)november (10)december (7)
2013január (2)február (6)marec (2)apríl (11)máj (10)jún (14)júl (4)augustseptember (9)október (7)november (9)december (4)
2014január (3)február (2)marec (6)apríl (7)máj (10)jún (5)júl (3)august (4)september (6)október (10)november (3)december (9)
2015január (7)február (10)marec (4)apríl (7)máj (8)jún (4)júl (3)august (3)september (4)október (7)november (11)december (8)
2016január (6)február (6)marec (7)apríl (12)máj (15)jún (20)júl (7)august (2)september (4)október (6)november (12)december (5)
2017január (9)február (8)marec (6)apríl (8)máj (12)jún (13)júl (4)august (3)september (10)október (14)novemberdecember
 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: ucenie@srobarka.sk