Home

Čo je nové

Termín prijímacej skúšky je 14. máj 2018 alebo 17. máj 2018.

Novinka
Čo je nové | 15. máj 2018
Žiaci, ktorí majú záujem o triedu s rozšíreným vyučovaním informatiky, nerobia žiadne doplňujúce skúšky. Termín doplňujúceho testu z cudzieho jazyka do tried s rozšíreným vyučovaním anglického alebo nemeckého jazyka je 15.máj 2018.

Modelové testy a kritériá na prijatie do 1. ročníka v školskom roku 2018/2019

Novinka
Čo je nové | 1. máj 2018
< Mat > < AJ >< Nej > < SJL > < kritériá > Kritériá Gymnázia Šrobárova 1 v Košiciach na prijatie do 1. ročníka v školskom roku 2018/2019

45. Muzikálové Kalamajky 2018 - Najlepšie strávený školský čas :)

Novinka
Čo je nové | 13. apríl 2018
< Foto > < Zajtrajšie Noviny > Že vraj kto nepozná Kalamajky, akoby nepoznal Gymnázium Šrobárova. A tiež sa hovorí, že Šrobárka bez Kalamajok je ako krása bez lásky. Nielen preto tento rok prebehne už 39. ročník prehliadky študentských scénok pod holým nebom.

Projekt Film vo vyučovaní NEJ

Novinka
Čo je nové | 12. apríl 2018
V spolupráci s Katedrou germanistiky FF UPJŠ v Košiciach sa v DSD-triedach uskutočnil projekt, ktorý bol zameraný na využitie filmu vo vyučovaní NEJ. Žiaci pracovali pod vedením Dr. rer. pol. Michaely Kováčovej s nemeckými filmami Das fliegende Klassenzimmer, Die Welle und Almanya – Willkommen in Deutschland a prehĺbili si vedomosti z krajinovedy a svoje jazykové zručnosti. Projekt mal presahy do mediálnej výchovy, boli vyskúšané inovatívne metódy vo vyučovaní (divadlo, analýza obrazu, analýza filmu). Výsledky projektu budú vyhodnotené vedeckými metódami. Spolupráca s fakultou sa konala v rámci projektu KEGA, ktorý podporilo Ministerstvom školstva.

Postup do celoštátneho kola SOČ

Novinka
Čo je nové | 11. apríl 2018
Dňa 6.apríla 2018 sa konalo v Košiciach Krajské kolo SOČ. Našu školu úspešne reprezentovali: Radka Slebodníková z III.D, ktorá obsadila 1. miesto v odbore Životné prostredie, geografia, geológia a Sofia Baffyová z III.D, ktorá sa umiestnila na 2. mieste v odbore História, filozofia, právne vedy. Obidve žiačky postupujú do celoštátneho kola, ktoré sa bude konať od 25.04 do 27.04.2018 v Žiline. Srdečne blahoželáme a držíme palce!

Deň frankofónie

Novinka
Čo je nové | 10. apríl 2018
< Foto > Dňa 28.3.2018 sa v priestoroch Gymnázia Milana Rastislava Štefánika uskutočnil Deň frankofónie. Ani naši prváci francúzštinári nechýbali a spolu s pani profesorkou Mgr. Horváthovou sa dňa zúčastnili. Čakal ich bohatý program, ktorý si nepochybne užili. Súčasťou programu boli interaktívne kvízy, francúzska ulička so živými sochami, francúzska kaviareň a nemohli chýbať ani palacinky. Merci

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

Novinka
Čo je nové | 10. apríl 2018
V dňoch 5.- 6. apríla 2018 sa v Bratislave konalo celoslovenské kolo vedomostnej súťaže Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry. Našu školu a celý Košický kraj v B-kategórii( žiaci 1. a 2. roč. SŠ)reprezentoval Tomáš Jusko, žiak 2.C triedy. Umiestnenie na stupňoch víťazov mu uniklo doslova o vlások, obsadil pekné 4. miesto. K vzácnemu úspechu Tomášovi blahoželáme!

Postup do celoslovenského finále Ekonomickej olympiády

Novinka
Čo je nové | 6. apríl 2018
< Foto > < EO > Do celoslovenského finále Ekonomickej olympiády postúpili Dominika Jusková 4.A a Adam Šoffa 4.C. Finále sa uskutoční 26. apríla v aule Ekonomickej univerzity v Bratislave. Srdečne blahoželáme a držíme palce.

Ocenenie Ing. Poradského, CSc. pri príležitosti Dňa učiteľov

Novinka
Čo je nové | 5. apríl 2018
< KSK > < Foto > Pri príležitosti Dňa učiteľov ocenil KSK dvadsaťdva pedagogických zamestnancov stredných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja, ktorí sa významnou mierou podieľali na výchove a vzdelávaní študentov. Ďakovný list za zodpovednú pedagogickú, ale aj manažérsku a organizačnú prácu si prevzal aj profesor nášho Gymnázia, Ing. Ján Poradský, CSc.

Tretí na Slovensku!

Novinka
Čo je nové | 5. apríl 2018
Dňa 27.3.2018 sa uskutočnilo celoslovenské kolo olympiády v anglickom jazyku. Našu školu reprezentovali: Petra Jankurová (4.D), ktorá sa umiestnila na skvelom 3. mieste v kategórii 2C1 a Sofia Komlošová (4.B), ktorá je úspešnou riešiteľkou v kategórii 2B. K obrovskému úspechu srdečne blahoželáme!

Pozrite si stužkovú slávnosť 2017

Novinka
Čo je nové | 4. apríl 2018
< Foto > Pozrite si fotografie zo stužkovej slávnosti, ktorá sa konala v Dome Umenia 9. decembra 2017.

Majstrovstvá SR 4-členných zmiešaných družstiev ZŠ a SŠ - 10.miesto

Novinka
Čo je nové | 28. marec 2018
< Foto > < www > TŠC MŠK Martin z poverenia Výkonného výboru SŠZ v spolupráci s mestom Martin usporiadali Majstrovstvá SR 4-členných zmiešaných družstiev ZŠ a SŠ v zrýchlenom šachu. Naši žiaci Ucekajová Veronika, Lábaj Filip, Toth Matúš a Kollár Denis obsadili 10.miesto. Gratulujeme! Žiakov pripravoval Ing.Pejko.

Chcela by si ísť na čaj s americkým veľvyslancom a podiskutovať s ním?

Novinka
Čo je nové | 28. marec 2018
< GirlsDay > -Info Kabinet INFORMATIKY-. Si stredoškoláčka? Uvažovala si už nad tým, kam pôjdeš na výšku? Čo tak IT? Nie ten mimozemšťan ÍTÍ :), ale ÍTÉ. Čo to vlastne to ITÉ zahŕňa? VŠETKO -> online svet, aplikácie v tvojom smart fóne, grafiku plagátu, ktorý máš nad posteľou, insta filtre ale aj bankové transakcie, virtuálnu realitu či kódenie hry, ktorú si včera hrala počas veľkej prestávky. Girl´s day 2018 ti ponúka jedinečnú príležitosť navštíviť IT firmy, organizácie a školy, a tak sa sama presvedčiť, či je tento odbor naozaj tak “nudný”, ako ťa o tom presviedčali kamaráti či rodičia. Neváhaj a zarezervuj si svoje miesto.

Výlet na Štrbské pleso.

Novinka
Čo je nové | 27. marec 2018
< Foto > V sobotu 24.3.2018 sa športový krúžok opäť stretol skoro ráno na stanici a vypravil sa na Štrbské pleso rozlúčiť sa s lyžiarskou sezónou. . Tam si naši Šrobárčania užili lyžovanie, slnko nádherne svietilo, veľa sa nasmiali a majú ďalšie pekné zážitky. Po lyžovačke išli späť na Štrbu a meškanie vlaku im nevadilo až tak, ako by im vadilo zvyčajne, pretože, povedzme si úprimne, boli unavení, spotení, celkom radi, že môžu sedieť, no aj vysmiati, pretože si užili deň so svojimi spolužiakmi a neboleli ich len nohy, ale aj bruchá (od smiechu). Keď konečne dorazili do Košíc, spoločne sa zhodli na jednej veci. Byť Šrobárčanom je, aj vďaka takýmto výletom, celkom fajn.

10. miesto v NAG 2018 CISCO - Network Academy

Novinka
Čo je nové | 26. marec 2018
< výsledky > Naši žiaci Erik Žiak, Martina Máťušová, Denis Kollár sa umiestnili na 10. mieste v celoslovenskej súťaži NAG 2018 CISCO - Network Academy. Na súťaž ich pripravoval Ing. Poradský. Gratulujeme!

Úspechy v SOČ

Novinka
Čo je nové | 26. marec 2018
Dňa 16.marca 2018 sa konalo Obvodné kolo SOČ v Košiciach na gymnáziu Dneperská v Košiciach. Našu školu úspešne reprezentovala Emília Kipikašová z 1.A v odbore Biológia a postupuje ďalej do Krajského kola. Priamo zo školského kola do Krajského kola postupujú: Sofia Baffyová z III.D, Adam Lörinc z III.C v odbore História, filozofia, právne vedy a Radka Slebodníková z III.D v odbore Životné prostredie, geografia, geológia. Ďakujeme za reprezentáciu školy a v Krajskom kole držíme palce!

Krajské kolo olympiády vo FRJ

Novinka
Čo je nové | 24. marec 2018
< Foto > Dňa 19.03.2018 sa uskutočnilo krajské kolo olympiády vo francúzskom jazyku. Naša žiačka Šimona Weissová (IV.A) obsadila krásne prvé miesto v kategórii 2.B a postupuje do celoslovenského kola. Srdečne blahoželáme a želáme veľa šťastia v Bratislave!

Písomné skúšky DSD1

Novinka
Čo je nové | 15. marec 2018
< Foto > 13. marca 2018 sa uskutočnila písomná časť medzinárodne uznávanej jazykovej skúšky Deutsches Sprachdiplom na nižšej jazykovej úrovni A2/B1. 47 našich žiakov sa popasovalo s posluchom, čítaním s porozumením a slohovou prácou. Tieto jazykové zručnosti budú centrálne opravované v SRN. Príprava na skúšku je súčasťou povinnej učebnej látky a obsahu hodín nemeckého jazyka, prebieha na vyučovacích hodinách pod vedením učiteľov nemeckého jazyka. Veríme, že všetci kandidáti uspejú a získaním certifikátu na úrovni B1 sa im otvoria dvere k ďalším možnostiam i k vyššiemu certifikátu DSD2 na úrovni B2/C1, ktorý majú žiaci taktiež možnosť na našej škole získať.

Začal sa týždeň písomných maturít - správy na RTVS

Novinka
Čo je nové | 14. marec 2018
< Video > Začal sa týždeň písomných maturít - správy na RTVS. Zdroj Archív RTVS

Video zo základného lyžiarskeho výcviku - Skalka pri Kremnici

Novinka
Čo je nové | 14. marec 2018
< Video > zo základného lyžiarskeho výcviku - Skalka pri Kremnici

Archív

RokMesiac
1900január (1)február (1)marecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóber (1)novemberdecember
1901januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1902januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1903januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1904januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1905januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1906januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1907januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1908januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1909januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1910januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1911januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1912januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1913januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1914januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1915januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1916januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1917januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1918januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1919januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1920januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1921januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1922januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1923januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1924januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1925januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1926januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1927januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1928januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1929januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1930januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1931januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1932januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1933januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1934januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1935januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1936januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1937januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1938januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1939januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1940januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1941januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1942januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1943januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1944januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1945januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1946januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1947januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1948januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1949januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1950januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1951januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1952januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1953januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1954januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1955januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1956januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1957januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1958januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1959januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1960januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1961januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1962januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1963januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1964januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1965januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1966januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1967januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1968januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1969januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1970januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1971januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1972januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1973januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1974januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1975januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1976januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1977januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1978januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1979januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1980januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1981januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1982januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1983januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1984januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1985januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1986januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1987januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1988januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1989januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1990január (1)februármarecaprílmájjúnjúlaugust (1)september (1)októbernovemberdecember
1991januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1992januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1993januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1994januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1995januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1996januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1997január (9)februármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1998januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1999januárfebruármarecaprílmáj (1)júnjúlaugustseptember (1)október (2)november (2)december (1)
2000január (3)február (2)marec (1)apríl (1)máj (1)jún (1)júlaugustseptember (2)október (3)november (8)december (6)
2001januárfebruár (5)marec (4)apríl (6)máj (3)jún (7)júlaugust (3)september (5)október (7)november (5)december (8)
2002január (4)február (5)marec (2)apríl (4)máj (4)júnjúl (5)augustseptember (5)októbernovember (3)december (5)
2003január (6)február (4)marec (13)apríl (5)máj (8)jún (7)júl (3)august (2)september (6)október (8)november (7)december (3)
2004január (3)február (5)marec (3)apríl (3)máj (3)jún (1)júlaugustseptember (2)október (13)november (7)december (12)
2005január (9)február (11)marec (6)apríl (3)máj (8)jún (2)júlaugustseptember (5)október (6)november (7)december (6)
2006január (8)február (2)marec (7)apríl (4)máj (14)jún (8)júl (2)august (3)september (8)október (8)november (10)december (7)
2007január (7)február (6)marec (14)apríl (4)máj (16)jún (6)júl (2)august (1)september (4)október (14)november (11)december (6)
2008január (5)február (9)marec (11)apríl (20)máj (17)jún (7)júl (1)august (6)september (9)október (7)november (8)december (3)
2009január (10)február (7)marec (17)apríl (7)máj (14)jún (15)júl (3)august (3)september (3)október (6)november (12)december (8)
2010január (3)február (6)marec (7)apríl (6)máj (13)jún (5)júl (2)august (3)september (6)október (6)november (8)december (12)
2011január (3)február (6)marec (7)apríl (6)máj (20)jún (15)júl (3)august (3)september (14)október (13)november (9)december (10)
2012január (5)február (12)marec (3)apríl (8)máj (6)jún (9)júl (2)august (1)september (11)október (10)november (10)december (7)
2013január (2)február (6)marec (2)apríl (11)máj (10)jún (14)júl (4)augustseptember (9)október (7)november (9)december (4)
2014január (3)február (2)marec (6)apríl (7)máj (10)jún (5)júl (3)august (4)september (6)október (10)november (3)december (9)
2015január (7)február (10)marec (4)apríl (7)máj (8)jún (4)júl (3)august (3)september (4)október (7)november (11)december (8)
2016január (6)február (6)marec (7)apríl (12)máj (15)jún (20)júl (7)august (2)september (4)október (6)november (12)december (5)
2017január (9)február (8)marec (6)apríl (8)máj (12)jún (13)júl (4)august (3)september (10)október (17)november (26)december (24)
2018január (6)február (12)marec (13)apríl (9)máj (2)júnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: kos@srobarka.sk