Home

Podstránky

Subpage Beseda s Izraelským ambasádorom pánom Zeev Bokerom, 18. decembra 2008 [3 fotografie zobrazené 2036krát]
Subpage Koncert vo veži a kapustnica, 18. 12. 2008 [7 fotografií zobrazených 5350krát]
Subpage Rekonštrukcia skoly - nová dlažba [8 fotografií zobrazených 3521krát]
Subpage Environmentalny Mikulas na Šrobárke 18.12.2009 [8 fotografií zobrazených 7011krát]
Subpage Mikuláš pre deti zamestnancov [5 fotografií zobrazených 2447krát]
Subpage Otvorená hodina z biológie [17 fotografií zobrazených 13470krát]
Subpage Celoslovenský debatný klub [7 fotografií zobrazených 6281krát]
Subpage Beseda s novinárom Róbertom Haklom [3 fotografie zobrazené 2128krát]
Subpage Hodina vedy [21 fotografií zobrazených 12527krát]
Subpage Imatrikulačný ples [12 fotografií zobrazených 43861krát]
Subpage Gymnastika [1 fotografia zobrazená 1368krát]
Subpage KOČaP – Kysak – 4.9.-6.9.2008 [37 fotografií zobrazených 39554krát]
Subpage Tour de Tatry [9 fotografií zobrazených 2797krát]
Subpage KOČaP Drienica 2008 [12 fotografií zobrazených 9522krát]
Subpage Aliante 2008 [3 fotografie zobrazené 2788krát]
Subpage Koniec školského roka [25 fotografií zobrazených 37010krát]
Subpage Motýlia show [16 fotografií zobrazených 6066krát]
Subpage Tisíce nadšencov zatancovali štvorylku [12 fotografií zobrazených 15467krát]
Subpage Ekologické cvicenie [5 fotografií zobrazených 3472krát]
Subpage Basket učitelia žiaci [2 fotografie zobrazené 2715krát]
Subpage Rozlúčka so štvrtákmi [10 fotografií zobrazených 16421krát]
Subpage 35. Kalamajky [175 fotografií zobrazených 151999krát]
Subpage KalaSrdiecka [6 fotografií zobrazených 2459krát]
Subpage Jaro Dolný zo 4.C u prezidenta SR [5 fotografií zobrazených 5949krát]
Subpage Youth in @action Rauris [76 fotografií zobrazených 30335krát]
Subpage Londýn 2008 [55 fotografií zobrazených 34672krát]
Subpage Presentation of Huddersfield University [1 fotografia zobrazená 536krát]
Subpage Veľká medaila sv. Gorazda [3 fotografie zobrazené 839krát]
Subpage Šrobárka v Cerne [38 fotografií zobrazených 20291krát]
Subpage Prednáška o európskej humanitárnej pomoci. [3 fotografie zobrazené 2036krát]
Subpage Valentínska pošta na Šrobárke [1 fotografia zobrazená 1278krát]
Subpage Konferencia - "Protihabsburske stavovske povstanie [7 fotografií zobrazených 7278krát]

Rok 2008

 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: kos@srobarka.sk