Home

Písomné skúšky DSD1 05/2016

< video > < Foto >
V školskom roku 2013/2014 bola na našom gymnáziu zavedená medzinárodne uznávaná jazyková skúška Deutsches Sprachdiplom aj na nižšej jazykovej úrovni A2/B1 podľa SERR (Spoločný európsky referenčný rámec). 9. marca 2016 sa uskutočnila jej písomná časť. 34 žiakov sa popasovalo s posluchom, čítaním s porozumením a slohovou prácou. Tieto jazykové zručnosti budú centrálne opravované v SRN. Na žiakov čaká ešte ústna časť – rozhovor, prezentácia a jej obhajoba pred komisiou. Príprava na skúšku je súčasťou povinnej učebnej látky a obsahu hodín nemeckého jazyka, prebieha na vyučovacích hodinách pod vedením učiteľov nemeckého jazyka.

Veríme, že všetci kandidáti uspejú a získaním certifikátu na úrovni B1 sa im otvoria dvere k ďalším možnostiam i k vyššiemu certifikátu DSD2 na úrovni B2/C1, ktorý majú žiaci taktiež možnosť na našej škole získať.

 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: ucenie@srobarka.sk