Home

Projekt: Po stopách nemeckej menšiny: Košice/Kaschau

Naše pátranie po stopách nemeckej menšiny nás zaviedlo do nášho rodného mesta. Ani tu nemôžeme obísť fakt, že Nemci jeho históriu a kultúru významne ovplyvnili. Dôkazom ich stavebného majstrovsva a remeselnej a umeleckej zručnosti sú početné pamiatky v našom meste. Tie nám priblížil náš profesionálny turistický sprievodca pán Ing. Milan Alexy, PhD., ktorý nám veľmi zanietene porozprával o tejto téme a taktiež nás previedol centrom mesta, kde si mali možnosť pozrieť mnohé pamiatky súvisiace práve s nemeckou menšinou. Poobede sme prijali pozvanie Karpatskonemeckého spolku v Košiciach (KVD), ktorý patrí medzi najvýznamnejšie inštitúcie na Slovensku.Je to občianske združenie občanov Slovenskej republiky, ktorí sú nemeckej národnosti, nemeckého pôvodu alebo ich materinský jazyk je nemecký.Bol založený 30. septembra 1990 v Medzeve. Predstavitelia spolku nás srdečne privítali v tzv. Begegnungshaus (Domov stretávania). Naši žiaci sa vo veľmi príjemnej atmosfére dozvedeli o práci a aktivitách spolku, prelistovali si Karpatenblatt (mesačník Nemcov žijúcich na Slovensku) a dokonca si vypočuli nemecké piesne v podaní speváckeho zboru Nachtigall. Za ochotu spolupracovať v projekte ďakujeme Ing. Milanovi Alexymu, PhD. a predstaviteľom KDV. Na exkurzii sa zúčastnili žiaci 3.C (DSD-trieda), Mgr. Šolcová E. a nemeckí lektori Bennet Ledwig a Michael Oberhaus.Unsere Suche nach den Spuren der deutschen Minderheit führte uns in unserer Heimatstadt. Auch hier können wir die Tatsache nicht verleugnen, dass ihre deutsche Geschichte und Kultur die Stadt signifikant beeinflusst hat. Bis heute haben sich als Nachweis ihrer Meisterschaft in Konstruktion, Handwerk und Kunst zahlreiche Denkmäler in unserer Stadt erhalten. Wir wandten uns an unseren professionellen Reiseführer Herr Ing. Milan Alexy, PhD., der uns leidenschaftlich von diesem Thema erzählen konnte und anschließend ins Stadtzentrum führte, wo wir die Möglichkeit hatten, viele deutsche Denkmäler mit eigenen Augen zu sehen. Am Nachmittag nahmen wir die Einladung des Karpatendeutschenvereines Košice (KVD) an, welcher, seit seiner Gründung am 30.September 1990 in Medzev, eine der wichtigsten Institutionen für slowakische Bürger mit deutscher Nationalität, Herkunft oder Muttersprache ist. Vertreter des Vereines begrüßten uns herzlich im sogenannten Begegnungshaus (Haus der Gemeinde). Unsere Schüler konnten in einer sehr angenehmen Atmosphäre etwas über die Aktivitäten des Vereines erfahren, das Karpatenblatt (die monatlich erscheinende Zeitung der in der Slowakei lebenden Deutschen) kennenlernen und deutsche Lieder des Chores „Nachtigall“ hören. Für ihre Bereitschaft an dem Projekt teilzunehmen danken wir Ing. Milanovi Alexymu, PhD. und Vertreter des KDV. Die Exkursion wurde von den Studenten der 3.C.
(DSD-Klasse), sowie Mgr. Šolcová E., dem deutschen Lektor Michael Oberhaus und dem Kulturweitfreiwilligen Bennet Ledwig besucht.

Click on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to view
Click on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to view
Click on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to view
Click on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to view
 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: kos@srobarka.sk