Home

Odovzdávanie diplomov DSD 1 2015

< Foto > V školskom roku 2013/2014 bola na našom gymnáziu zavedená medzinárodne uznávaná jazyková skúška Deutsches Sprachdiplom aj na nižšej jazykovej úrovni A2/B1 podľa SERR (Spoločný európsky referenčný rámec). Skúška DSD I je určená pre žiakov 3. a 4. ročníka. Skladá sa z dvoch častí: písomnej (Čítanie s porozumením, Počúvanie s porozumením a Písomná komunikácia - slohová práca v rozsahu asi 300 slov) a ústnej - krátky rozhovor o každodenných situáciách a prezentácia na vybranú tému. Prvé tri jazykové zručnosti sú testované externe, konajú sa v jeden deň, sú centrálne opravované v SRN. Ústny prejav sa hodnotí v prítomnosti 2-člennej komisie - predsedom je zahraničný lektor a skúšajúcim učiteľ nemeckého jazyka, ktorý absolvoval vzdelávanie PASCH-net DSD GOLD. Príprava je súčasťou povinnej učebnej látky a obsahu hodín nemeckého jazyka, prebieha na vyučovacích hodinách pod vedením učiteľov nemeckého jazyka. V tomto školskom roku úspešne absolvovalo skúšku 26 našich žiakov, ktorým srdečne blahoželáme !

 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: nikto@srobarka.sk