Home

Kultúrny atašé SRN na Šrobárke

< foto >
9.2.2017 sa v aule našej školy uskutočnila záverečná prezentácia projektu
Spurensuche (Po stopách nemeckej menšiny) a zároveň slávnostné odovzdávanie DSD 1 (Sprachdiplom). Pri tejto príležitosti k nám zavítal vzácny hosť pán Marian Gordzielik, novy tlačový a kultúrny atašé SRN na Slovensku. V rozhovore s vedením školy sa živo zaujímal o vyučovanie nemčiny na našej škole, skúšky DSD a aktivity a projekty v nemeckom jazyku. Naše pozvanie na prezentáciu prijali aj ďalší vzácni hostia, naši partneri v projekte: PaedDr. Ingrid Puchalová, PhD. z Katedry germanistiky na UPJŠ, Mgr. Ľubica Korečková z MPC, zástupcovia KDV (Karpatskonemecký spolok na Slovensku) a historik Dr. Ing. Milan Alexy. V rámci tejto prezentácie bola predstavená projektová kniha, ktorú sa nám podarilo vytvoriť. Žiakom, ktorí úspešne absolvovali DSD 1, srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov. Za prípravu záverečnej prezentácie ďakujeme žiakom DSD-tried (3.C a 4.C) a PK NEJ.

 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: nikto@srobarka.sk