Home

Dobrovoľník z Nemecka

< video > „Kulturweit“, projekt Nemeckej komisie UNESCO v spolupráci s Ministerstvom zahraničia, je určený pre mladých nemeckých dobrovoľníkov, ktorí pôsobia v krajinách východnej a strednej Európy. Naše gymnázium už niekoľko rokov s projektom dobrovoľnej služby spolupracuje a každoročne u nás pôsobí jeden dobrovoľník. V tomto školskom roku sme privítali Benneta Ledwiga z Berlína, ktorý podporuje vyučovanie nemčiny na našej škole - zúčastňuje sa vyučovacích hodín, pomáha s prípravou skúšok DSD 1 a 2, pripravuje prezentácie, debaty v nemeckom jazyku a podieľa sa na projektoch PK NJ. Slovenská televízia o ňom natočila krátku reportáž, ktorú odvysielala v rámci národnostných správ.

 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: nikto@srobarka.sk