Home

Monitoring

Ťažko je byť žiakom bez školskej učebnice.

Gabriela Kaliská: .

Na niektorých školách sa dvaja žiaci musia učiť z jednej učebnice, inde sa nemajú ani o čo deliť. .

Slovenské školstvo už celé roky čelí ich nedostatku. Ministerstvo školstva totiž nemá dosť peňazí, a preto môže splniť požiadavku základných a stredných škôl v distribúcii učebníc len na 55 percent.

„Učebnice nám chýbajú, napríklad dejepis pre prvý ročník. Dostali sme málo kusov. Nemáme ani jednu učebnicu nazvyš," uviedla riaditeľka košického gymnázia na Šrobárovej ulici Jana Teššerová. Jazyky sa na škole učia zo zahraničných kníh odporúčaných ministerstvom. Platí, že odporúčané knihy si žiaci kupujú sami.

„Čakáme, kedy naši autori napíšu jazykové učebnice." Podobná situácia je aj v Trnave. „Nemáme matematiku pre deviatakov, a to sa pomaly začína druhý polrok. Deti ju potrebujú, veď sa chystajú na stredoškolské prijímačky," tvrdí riaditeľka Jozefína Hrašnová z Tretej základnej školy.

„Máme päť tried siedmakov, pre jednu z nich nemáme knihy na slovenský jazyk. Deti si musia robiť veľa poznámok."

Na Základnej škole s maďarským vyučovacím jazykom v Šamoríne chýbajú najmä preklady učebníc, pracovné zošity a matematika pre deviatakov.

„Knihy na angličtinu kupujú deťom rodičia," vysvetľuje Jozef Urge.

Problematická okrem do tlače učebníc je aj príprava nových. Žiaci stredných odborných učilíšť a odborných škôl používajú knihy, ktoré boli napísané pred pätnástimi rokmi.

„Je to úplná katastrofa," konštatuje Štefan Domanický zo Stredného odborného učilišťa odevného a textilného v Trenčíne.

Pisatelia učebníc sa pre tieto školy ťažko hľadajú, učitelia nemajú veľkú odvahu písať a autorské kolektívy vznikajú komplikovane. Ak sa aj niekto nájde, tak zas nie sú peniaze. Príprava učebníc sa pre učňov dlhodobo odsúvala. Tieto učebnice sú určené totiž pre menej žiakov, ale veľa odborov. Prioritou bolo a je zásobiť najprv základné školy s veľ kým počtom detí. Pritom novonapísané učebnice či aspoň aktualizované by mali vychádzať po štyroch až piatich rokoch.

„Konkurz na napísanie novej učebnice sa môže vypísať až vtedy, keď sú skončené učebné osnovy. Odborníci sa dlho nevedeli zjednotiť napríklad na názore na históriu minulého storočia," povedala pracovníčka ministerstva školstva Eva Danišová. Pre základné školy sa osnovy na dejepis uzavreli až v roku 1994, pre stredné odborné školy 1995 a pre gymnáziá 1997.

Autorom chýba odvaha

Od roku 1990 sa pre základnú školu napísala nová učebnica pre každý predmet. Stále však mešká vydanie druhého dielu slovenčiny pre ôsmakov. Jej autori nie sú schopní dodržať termín odovzdania rukopisu.

„Nevydala sa ani nová učebnica fyziky, len sa aktualizovala pôvodná. Okrem nej ešte existuje aj alternatívna učebnica." V minulosti boli gescie tvorby učebníc rozdelené. V Čechách pripravovali matematiku, väčšinou aj fyziku. „Po vzniku Slovenskej republiky chýbala našim autorom odvaha," spresnila Danišová.

Problémom zostávajú aj učebnice pre osemročné gymnáziá. „V nich sa väčšinou učí z tých pre základné školy," povedala Danišová. Tieto typy škôl majú však iné učebné osnovy, mali by mať aj iné knihy.

„Chýbajú nám dejepisy, zemepisy, fyziky. Učitelia knihy nahrádzajú xerokópiami a referátmi," tvrdí zástupkyňa riaditeľa pre triedy kvintánov až oktavánov na osemročnom Gymnáziu Juraja Hronca v Bratislave Eva Hanulová. Aj triedam prímy chýbajú učebnice. Požičiavajú si ich zo susedných škôl, čo však vôbec nie je jednoduché. Rodičia našťastie kúpili kopírovací stroj a chýbajúce materiály sa môžu aspoň rozmnožovať.

Desaťpercentný odpad Tvorba učebníc závisí najmä od množstva financií. Aby ministerstvo pokrylo požiadavku základných a stredných škôl potrebovalo by na rok 340 miliónov korún. Na učebnice mu zostáva 200 až 210 miliónov. Pritom prvý ročník základných škôl dostáva vždy nové učebnice, prváci až štvrtáci aj pracovné zošity.

Ročne žiaci zničia desať percent učebníc. Istý čas sa učebnice požičiavali za ročný poplatok 150 korún. „Nebolo to síce protiústavné, ale poslanci iniciovali zmenu v zákone.

Podľa neho učebnice sú súčasťou bezplatného školstva. Za požičanie sa celkovo vybralo asi osemdesiat miliónov korún, ktoré boli príjmom štátneho rozpočtu. Päť až desať percent sa vrátilo do školstva," spresnila Danišová. Nová učebnica stojí od~30 do 60 korím, v Čechách 60 až 120 Kč.

Fakty o učebniciach

• 2600 titulov učebnice existuje spolu pre všetky typy ZŠ a SŠ

• 75 000 žiakov chodí do jedného ročníka

• 5 000 žiakov chodí do jedného ročníka na základných školách s vyučovacím jazykom maďarským

• 22 000 kusov z každej učebnice je treba pre gymnazistov jedného ročníka

• 30-60 Sk je cena novej učebnice

• štyri mesiace až dva roky trvá vydanie učebnice vrátane jej napísania

• Na vydanie sa pripravuje - slovenský jazyk 2. diel vrátane zbierky a literárnej výchovy pre ôsmakov, prírodopis pre deviatakov, hudobná výchova pre 5., 6. a 7. ročník, dejepis 1. časť pre gymnazistov 1. ročníka

 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: ucenie@srobarka.sk