Home

Monitoring

Všetko" je na webe

Miša TELEPOVSKÁ

V dobe, keď si už nevieme predstaviť svoj život bez internetu a iných interaktívnych výdobytkov (že je úžasné ako môže byť pravda napísaná na papieri takým klišé...), sa aj také klasické inštitúcie ako školy zachovali pokrokovo a zriadili si na internete svoje web stránky. My sme si ich vzali pod drobnohľad a v tomto čísle predstavíme webovské stránky vybraných gymnázií.

Gymnázium Šrobárova

Čo je na stránke Šrobárky nejväčšou devízou, je jednoznačne jej jednoduchý názov, a tak nikto nemusí dumať nad možnými i nemožnými skratkami či prešmyčkami, ako u niektorých iných gymnázií. www.srobarka.sk nemôže nikoho zmiasť. Ale keby predsa, tak nezameniteľná budova na uvítacej fotke potvrdí, že ste sa predsa len dostali na stránku Gymnázia na Šrobárovej 1. Ďalším kladom je jej anglická a nemecká verzia a grafická úprava. Rozmiestnenie a umiestnenie odkazov je tak logické a prehľadné, že sa tam nestratí ani absolútny amatér. Informácií o škole je chvályhodné množstvo a sú očividne zamerané na "lanárenie" študentov na školu, Šrobárka sa naozaj predstavuje v tom najlepšom svetle. Poskytuje všetko od histórie, cez vývin, po súčasnosť a nezabúda (okrem študijných info o počte a type otváraných tried) zverejniť ani ponuku každoročne organizovaných akcií (Benefičný týždeň, plesy, imatrikulácie, Týždeň boja proti drogám,...). Stránka bola naposledy aktualizovaná 18.5.2003, z čoho výplýva, že obsahuje načerstvejšie informácie, mimo iného aj výsledky prijímačiek. Čo však na šrobárkarskom webe chýba, je hlas ľudu (vox populi, vox dei... :-) a teda nejaké online fórum, kde by študento mohli vyjadriť svoj názor. Je tu samozrejme možnosť poslať e-mail správcom a autorom, ale to nie je ono. Namiesto toho si ale tvorcovia stránky dali záležať na "bonusíkoch"... Od zoznamov mien tých, ktorí majú narodeniny, odchodov autobusov, cez odkazy na slovníky, referáty a sms brány - Šrobárka toho ponúka naozaj veľa.

Gymnázium Milana Rastislava Štefánika

Človek, ktorý nepozná oficiálny názov gymnázia sídliaceho na Námestí Ladislava Novomeského 4 (toto gymnázium je väčšinou nazývané "Novomeského štvorka") bude mať s hľadaním stránky možno trochu problém. www.gmrske.sk je pre niekoho možno príliš logický názov. Na uvítanie po natiahnutí stránky vyskočí logo školy, po nablýskané reprezentačné fotky si treba kliknúť na postranný panel. Na ňom nájdeme tiež odkazy na info o škole - to je naozaj kvalitne spracované. Počty tried, ich zameranie, počty hodín profilových predmetov a samozrejme nesmie chýbať ani popýšenie sa materiálnym vybavením školy. Čo chýba, je uvedenie dátumu poslednej aktualizácie. A keďže na stránke nie sú zverejnené ani výsledky prijímacích skúšok (dosť nepríjemné pre rodiča, ktorý má v práci internet a nedočkavo očakáva (ne)prijatie svojej ratolesti), možno predpokladať, že na stránku boli posledné pridané fotky z Rozlúčky so štvrtákmi 7.5.2003. Podstránka venovaná Študentskej rade bola tiež naposledy aktualizovaná vo včasnú jar... Grafika za vyššie "hodnotenou" Šrobárkou pokrivkáva, niektoré dokumenty vyzerajú ako práve napísané vo Worde. Stránka nedisponuje ani fórom, ani inými zábavnými odkazmi. Je stručná, prehľadná, jedným(teda dvomi) slovami - takmer štandardná.

Gymnázium Poštová

Tak, ako šrobárkarska stránka bola slušne biela, stránka GMRŠ hrajúca do modra, je stránka Poštovej zelená ako jarná tráva... www.gympos.sk je názov tiež na takmer logickú úvahu. Hneď po natiahnutí sa zobrazí fotka onej budovy v centre mesta spolu so zoznamom posledných pridaných informácií, medzi ktorými nechýbajú ani výsledky prijímačiek. Rovnako ako stránka Šrobárky aj Poštová myslí na svojich - uverejňuje zoznam mien tých, ktoý majú v daný týždeň narodeniny. Po info o škole, zoznam profesorov a študentov (aj databáza tých bývalých), fotky študentov (oficiálne i z akcií) a podstránky študentského časopisu, študentskej rady a rádia si môžete kliknúť na postranom paneli. To, aké triedy gymnázium otvára, je trochu neprehľadne zahrnuté medzi text o súčasnosti školy. Čím sa stránka Poštovej naozaj líši od ostatných je neustále zdôrazňovanie úspechov školy a navyše zverejňovania rôznorodých štatistík (štatiskika prospechu, štatistika prijatia študentov Poštovej na vysoké školy). Na stránke chýba fórum, no podľa dostupných informácií bolo zrušené pre neslušné vyjadrenia niektorých návštevníkov webu (očividne si v tomto prípade svoj vox populi využili dostatočne...). Aj Gympos ponúka bonusovú zábavu - odkazy na vyhľadávače, spravodajské denníky, web hosting a iné.

 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: nikto@srobarka.sk