Home

Projekt: Po stopách nemeckej menšiny: Levoča

Projekt: Po stopách nemeckej menšiny: Levoča Ďalším mestom, v ktorom sme pátrali po stopách nemeckej menšiny, bola Levoča (Leutschau).

V 12. storočí a tiež po pustošivých nájazdoch Tatárov v roku 1241 prišli do Levoče nemeckí kolonialisti, ktorí tu našli pôvodné osady - mestečká, ktoré sa spolu s ich novými sídlami stali základom dnešného mesta. Dnes ich potomkov v malom počte ešte v Levoči nájdeme. V rámci projektu sme opäť spolupracovali s levočškým Gymnáziom J.Francisciho-Rimavského. Levočskí žiaci si pre nás pripravili prehliadku mesta formou hry. V meste je zachované množstvo kultúrno-historických pamiatok - Chrám sv. Jakuba s dreveným oltárom, ktorý vznikol v rokoch 1507-1517 v dielni sochára Majstra Pavla z Levoče, Radnica, Evanjelický kostol, stredoveký pranier - klietka hanby a viac ako 60 meštianskych domov pochádzajúcich väčšinou zo 14.-15. storočia. Prehliadka bola veľmi zaujímavá. Záver našej exkurzie patril dominante Levoče - Mariánskej hore. Je to jedno z najstarších a najvýznamnejších pútnických miest na Slovensku. Kaplnka na Mariánskej hore bola výrazom vďaky Spišiakov za ich záchranu na tomto mieste počas tatárskeho vpádu v rokoch 1241 - 1242. Práve tu sa totiž mohli obyvatelia mesta zachrániť pred Tatármi v opevnenom hradisku. Mariánsku horu v Levoči navštívia každoročne tisícky pútnikov, aby tu načerpali duchovnej sily.

Za ochotu spolupracovať v projekte a za prípravu žiakov ďakujeme p. riaditeľovi Mgr. Jaroslavovi Kramarčíkovi, PhDr. Ingrid Kochovej a Mgr. Štefanovi Plačkovi (učitelia NJ) z levočského gymnázia. Na exkurzii sa zúčastnili žiaci DSD-tried (2.C a 3.C) a Mgr.Karkošiaková Z., Mgr. Šolcová E. a nemeckí lektori Bennet Ledwig a Michael Oberhaus.

Projekt: Auf den Spuren nach der deutschen Minderheit: Levoča

Eine weitere Stadt, in der wir nach den Spuren der deutschen Minderheit gesucht haben, war Levoča (Leutschau). Im 12. Jahrhundert und auch nach den verheerenden Invasionen der Tataren (1241) kamen die deutschen Kolonialisten nach Levoča. Die deutschen Kolonialisten haben hier Siedlungen – kleine Städte gefunden, die zusammen mit ihren neuen Siedlungen die Grundlage der modernen Stadt bildeten. Heute können wir noch ihre Nachkommen in einer kleiner Anzahl in Levoča finden. Im Rahmen des Projektes haben wir wieder mit dem Gymnasium J.Francisci-Rimavský zusammengearbeitet. Die Schüler aus Levoča haben für uns eine Stadtbesichtigung in der Form eines Spiels vorbereitet. Die Stadt hat viele historische und kulturelle Denkmale: Chrám sv. Jakuba mit hölzernen Altar, der 1507-1517 in der Werkstatt des Bildhauers Meister Pavol gebaut wurde, das Rathaus, die evangelische Kirche, einen Käfig der Schande und mehr als 60 Stadthäuser, die aus dem 14.-15. Jahrhundert stammen. Die Stadtbesichtigung war ziemlich interessant. Am Schluss sind wir noch nach Mariánska hora gefahren. Es ist eine der ältesten und wichtigsten Pilgerstätten der Slowakei. Die Kapelle auf dem Berg der Jungfrau war ein Ausdruck der Dankbarkeit der Zipser für die Rettung vor dem Tatareneinfall in den Jahren 1241 und 1242. Mariánsku horu in Levoča besuchen jedes Jahr tausende Pilger aus verschiedenen Ländern um Kraft zu bekommen. Für die Bereitschaft, an dem


Projekt und für die Vorbereitung der Schüler danken wir dem Direktor Mgr. Jaroslav Kramarčík und den deutschen Lehrern PhDr. Ingrid Kochová und Mgr. Štefan Plačko aus dem Gymnasium J.Francisci-Rimavský in Levoča. An der Exkursion haben die Schüler der 2.C und 3.C , Mgr.Karkošiaková, Mgr.Šolcová und die deutschen Lektoren Bennet Ledwig und Michael Oberhaus teilgenommen.

Click on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to view
Click on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to view
Click on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to view
 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: kos@srobarka.sk