Home

Františka Dolinská z 3.C bola na výmennom pobyte v SRN

Slovenskí žiaci, ktorí dosahujú mimoriadne výsledky v nemeckom jazyku, majú možnosť získať trojtýždenný pobyt v Spolkovej republike Nemecko.
V školskom roku 2015/2016 dostala takúto možnosť žiačka našej školy: Františka Dolinská, tohoročná III.C. Počas troch týždňov navštevovala vyučovanie na Schillerovom gymnáziu v Hameln/spolková republika Dolné Sasko a mala možnosť zistiť, ako funguje a žije nemecká rodina.
O svojich skúsenostiach napísala aj článok do novín, táto správa o pobyte bola uverejnená v časopise Karpatenblatt/mesačníku Nemcov na Slovensku/ v čísle 12, v časti Jugendblatt na strane IV.

Kto chce vedieť viac, sa to dozvie na tomto linku:

http://www.karpatenblatt.sk/2016/12-2016.pdf

v časti Jugendblatt strana IV

 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: kos@srobarka.sk