Home

Čaj o piatej – návraty pre Košičanov súčasných a pamätníkov, dňa 7.mája 2006 o 17,00 hod. v kaviarni Slávia

Organizátori: Gymnázium Šrobárova 1, Mária Auerová, mesto Košice
Poslaním podujatia bolo pripomenúť si významných absolventov Gymnázia
Šrobárova 1, najmä spred 50-tich rokov, a priblížiť ich prínos a tvorbu súčasným Košiciam - Košičanom i hosťom. Pozvánkou na akciu bola výstava košickej výtvarníčky a absolventky Gymnázia Šrobárova 1 v Košiciach Márie Auerovej-Griešovej, inštalovaná v priestoroch kaviarne ( téma: Košice, folklórne a spoločenské tance). Program pripravili študenti Gymnázia Šrobárova 1 v Košiciach pod vedením profesorky PhDr.Ľ.Szedlákovej.V úvode boli prezentovaní významní absolventi „Šrobárky“. Hodnotný zážitok pripravil prítomným prof. PhDr.Ján Sabol, DrSc., vedúci novovznikajúcej Katedry slovakistiky slovanských filológií a komunikácie na Ústave filologických a sociálnych vied UPJŠ v Košiciach, prednesením eseje O potrebe poézie v dnešnom svete. Milý a zároveň dojímavý bol príhovor hudobnej redaktorky U.Szabadošovej, v ktorom odznela spomienka na J.Szabadoša a F.Gomolčáka, absolventa gymnázia. Kultúrny program oslovil nielen prítomných hostí, ale aj okoloidúcich Košičanov, ktorí zaplnili kaviareň Slávia , pričom im neprekážalo, že si nemajú kam sadnúť a potleskom odmeňovali účinkujúcich. Posedenie pri čaji ďalej pokračovalo v príjemnej atmosfére. Návštevníci mali možnosť prezrieť si kroniku významných osobností Šrobárky, ako aj pristaviť sa pri stoloch s významnými hosťami a zoznámiť sa s nimi osobne ( niektorí doniesli so sebou aj vlastné monografie, básnickú tvorbu a pod.) M.Auerová-Griešová záujemcom predstavila svoje výtvarné diela.

Program:
1. úvodný vstup konferenciérov, v ktorom predstavili i pripomenuli významných absolventov Gymnázia Šrobárova 1 v Košiciach (Konferenciéri: Branislav Peľak a Zuzana Orémušová ( 1.E), prítomných pozdravila riaditeľka Gymnázia, Šrobárova 1, Košice PhDr. Jana Teššerová
2. esej profesora Jána Sabola O potrebe poézie v dnešnom svete
3. vystúpenie hudobnej redaktorky U.Szabadošovej: spomienka na J.Szabadoša a F.Gomolčáka, príhovor speváka Švába, absolventa Gymnázia Šrobárova 1
4. tri básne zo zbierky J.Sabola Láska na modro predniesla študentka 4.A Katarína Džunková ( Materinská reč, Gény, Do hory)
5. áriu z opery G.F.Handla zaspievala študentka Monika Sonogová z 2.B
6. tanečná skupina La rosa negra ( ved.M.Plačko) predviedla tanečnú kompozíciu Merenge a Hriešny tanec ( Tomáš Putnoky,3.A)
7. detský súbor Bobaletu pod vedením Boby Brelly
8. tanečný pár P.Vidašič a L.Kavuličová: latinskoamerické tance ( rumba, samba, tcha-tcha)

Výstava M.Auerovej-Griešovej -zoznam obrazov:
Kvety(olej), Mestský park - pri stanici(olej), Letohrádok v Čermeli(olej), Vernisáž Márie Medveckej(olej), Gymnázium Košice-Šrobárka (acryl), Pri Katovej bašte – Košice(acryl), Eurotance(pastel), Dominanty Košíc(olej), KOS-logá folklórnych slávností(acryl), Východná-sprievod(olej), Nevesta(olej), Únik(olej), Kuriatka(olej), Milujem tango(olej)
Odborné publikácie, fotografie, knihy od autorov:
Gymnázium Šrobárova , prof.Ján Sabol, PhDr.Mária Mihoková, prof.Július Rybák o Márii Medveckej(MUDr.Elena Medvecká)

O akcii bol spracovaný videozáznam na CD a fotografický materiál: Gymnázium Šrobárova
 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: nikto@srobarka.sk